Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 50

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 50:1 Rätt och orätt gudstjänst.

PS 50:1 En psalm av Asaf. Gud, HERREN Gud, talar och kallar jorden, allt mellan öster och väster.

PS 50:2 Från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans.

PS 50:3 Vår Gud kommer, och han skall icke tiga. Förtärande eld går framför honom, och omkring honom stormar det med makt.

PS 50:4 Han kallar på himmelen därovan och på jorden, för att döma sitt folk:

PS 50:5 "Församlen till mig mina fromma, som sluta förbund med mig vid offer."

PS 50:6 Och himlarna förkunna att han är rättfärdig, att Gud är den som skipar rätt. Sela.

PS 50:7 Hör, mitt folk, jag vill tala; Israel, låt mig varna dig. Gud, din Gud, är jag.

PS 50:8 Icke för dina slaktoffer vill jag gå till rätta med dig; dina brännoffer har jag alltid inför mig.

PS 50:9 Jag vill icke taga tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina fållor;

PS 50:10 ty mina äro alla skogens djur, boskapen på de tusende bergen;

PS 50:11 jag känner alla fåglar på bergen, och vad som rör sig på marken är mig bekant.

PS 50:12 Om jag hungrade, skulle jag icke säga dig det; ty min är jordens krets med allt vad därpå är.

PS 50:13 Skulle jag äta tjurars kött, och skulle jag dricka bockars blod?

PS 50:14 Nej, offra lovets offer åt Gud, så skall du få infria dina löften till den Högste.

PS 50:15 Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig."

PS 50:16 Men till den ogudaktige säger Gud: "Huru kan du tala om mina stadgar och föra mitt förbund på tungan,

PS 50:17 du som hatar tuktan och kastar mina ord bakom dig?

PS 50:18 Om du ser en tjuv, så håller du med honom, och med äktenskapsbrytare giver du dig i lag.

PS 50:19 Din mun släpper du lös till vad ont är, och din tunga hopspinner svek.

PS 50:20 Du sitter där och förtalar din broder, din moders son lastar du!

PS 50:21 Så gör du, och jag tiger, och nu tror du att jag är såsom du. Nej, jag vill straffa dig och ställa dig det för ögonen.

PS 50:22 I som förgäten Gud, märken detta, för att jag icke må sönderriva eder utan räddning:

PS 50:23 den som offrar lovets offer, han ärar mig; och den som aktar på sin väg, honom skall jag låta se Guds frälsning."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler