Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 5:1 Morgonpsalm i templet: Bön mot de ogudaktiga.

PS 5:1 För sångmästaren, till Nehilót; en psalm av David.

PS 5:2 Lyssna till mina ord, HERRE; förnim min suckan.

PS 5:3 Akta på mitt klagorop, du min konung och min Gud; ty till dig vill jag ställa min bön.

PS 5:4 HERRE, bittida hör du nu min röst, bittida frambär jag mitt offer till dig och skådar efter dig.

PS 5:5 Ty du är icke en Gud som har behag till ogudaktighet; den som är ond får icke bo hos dig.

PS 5:6 De övermodiga bestå icke inför dina ögon; du hatar alla ogärningsmän.

PS 5:7 Du förgör dem som tala lögn; de blodgiriga och falska äro en styggelse för HERREN.

PS 5:8 Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd; jag får tillbedja i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel.

PS 5:9 HERRE, led mig genom din rättfärdighet, för mina förföljares skull; gör din väg jämn för mig.

PS 5:10 Ty i deras mun är intet visst, deras innersta är fördärv, en öppen grav är deras strupe, sin tunga göra de hal.

PS 5:11 Döm dem, o Gud; må de komma på fall med sina anslag. Driv bort dem för deras många överträdelsers skull, eftersom de äro gensträviga mot dig.

PS 5:12 Men låt alla dem glädjas, som taga sin tillflykt till dig; evinnerligen må de jubla, ty du beskärmar dem; i dig må de fröjda sig, som hava ditt namn kärt.

PS 5:13 Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige; du betäcker honom med nåd såsom med en sköld.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler