Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 48

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 48:1 Guds makt bevisad i Jerusalems räddning.

PS 48:1 En sång, en psalm av Koras söner.

PS 48:2 Stor är HERREN och högt lovad, i vår Guds stad, på sitt heliga berg.

PS 48:3 Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst uppe i norr, den store konungens stad.

PS 48:4 Gud har i dess palatser gjort sig känd såsom ett värn.

PS 48:5 Ty se, konungarna församlade sig, tillhopa drogo de fram.

PS 48:6 De sågo det, då häpnade de; de förskräcktes, de flydde.

PS 48:7 Bävan grep dem där, ångest lik en barnaföderskas.

PS 48:8 Så krossar du Tarsis-skepp med östanvinden.

PS 48:9 Såsom vi hade hört, så fingo vi se det, i HERREN Sebaots stad, i vår Guds stad; Gud håller den vid makt till evig tid. Sela.

PS 48:10 Vi tänka, o Gud, på din nåd, när vi stå i ditt tempel.

PS 48:11 Såsom ditt namn, o Gud, så når ock ditt lov intill jordens ändar; din högra hand är full av rättfärdighet.

PS 48:12 Sions berg glädje sig, Juda döttrar fröjde sig, för dina domars skull.

PS 48:13 Gån omkring Sion och vandren runt därom, räknen dess torn;

PS 48:14 given akt på dess murar, skriden genom dess palatser, så att I kunnen förtälja därom för ett kommande släkte.

PS 48:15 Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och evinnerligen; intill döden skall han ledsaga oss.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler