Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 45

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 45:1 Konungen och hans brud.

PS 45:1 För sångmästaren, efter "Liljor"; av Koras söner; en sång, ett kväde om kärlek.

PS 45:2 Mitt hjärta flödar över av sköna ord; jag säger: min dikt gäller en konung; en snabb skrivares penna är min tunga.

PS 45:3 Du är den skönaste bland människors barn, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar; så se vi att Gud har välsignat dig evinnerligen.

PS 45:4 Omgjorda din länd med ditt svärd, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet.

PS 45:5 Och drag så åstad, lyckosam i din härlighet, till försvar för sanning, för ödmjukhet och rättfärdighet, så skall din högra hand lära dig underbara gärningar.

PS 45:6 Skarpa äro dina pilar; folk skola falla för dig; konungens fiender skola träffas i hjärtat.

PS 45:7 Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.

PS 45:8 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet; därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

PS 45:9 Av myrra, aloe och kassia dofta alla dina kläder; från elfenbenspalatser gläder dig strängaspel.

PS 45:10 Konungadöttrar har du såsom tärnor i ditt hov, en drottning står vid din högra sida, i guld från Ofir.

PS 45:11 Hör, dotter, och giv akt, och böj ditt öra härtill: Förgät nu ditt folk och din faders hus,

PS 45:12 och må konungen få hava sin lust i din skönhet; ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.

PS 45:13 Se, dottern Tyrus, ja, de rikaste folk söka nu att vinna din ynnest med skänker.

PS 45:14 Idel härlighet är hon, konungadottern i gemaket: av guldvirkat tyg består hennes dräkt,

PS 45:15 i brokigt vävda kläder föres hon till konungen; jungfrur, hennes väninnor, följa henne åt; de ledas in till dig.

PS 45:16 Under glädje och fröjd föras de fram, de tåga in i konungens palats.

PS 45:17 I dina fäders ställe skola dina söner träda; dem skall du sätta till furstar överallt i landet.

PS 45:18 Ditt namn vill jag göra prisat bland alla kommande släkten; så skola ock folken lova dig, alltid och evinnerligen.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler