Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 41

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 41:1 Klagan under nöd och förföljelse.

PS 41:1 För sångmästaren; en psalm av David.

PS 41:2 Säll är den som låter sig vårda om den arme; honom skall HERREN hjälpa på olyckans dag.

PS 41:3 HERREN skall bevara honom och behålla honom vid liv, han skall prisas säll i landet. Icke skall du överlämna honom åt hans fienders vilja!

PS 41:4 HERREN skall på sjukbädden stå honom bi; vid hans krankhet förvandlar du alldeles hans läger.

PS 41:5 Så säger jag då: HERRE; var du mig nådig; hela du min själ, ty jag har syndat mot dig.

PS 41:6 Mina fiender tala vad ont är mot mig: "När skall han dö och hans namn förgås?"

PS 41:7 Kommer någon och besöker mig, så talar han falskhet; hans hjärta samlar åt honom vad ondskefullt är; sedan går han ut och talar därom.

PS 41:8 De som hata mig tassla alla med varandra mot mig; de tänka ut mot mig det som är mig till skada.

PS 41:9 "Ohjälplig ofärd har drabbat honom, han som ligger där skall icke mer stå upp."

PS 41:10 Ja, också min vän, som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter nu mot mig sin häl.

PS 41:11 Men du, HERRE, var mig nådig och upprätta mig, så vill jag vedergälla dem.

PS 41:12 Att du har behag till mig, det vet jag därav att min fiende icke får jubla över mig.

PS 41:13 Ty mig uppehåller du, för min ostrafflighets skull, och låter mig stå inför ditt ansikte evinnerligen. ----

PS 41:14 Lovad vare HERREN, Israels Gud, från evighet till evighet! Amen, Amen.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler