Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 38:1 Den botfärdiges bön om förskoning.

PS 38:1 En psalm av David; till åminnelse.

PS 38:2 HERRE, straffa mig icke i din förtörnelse, och tukta mig icke i din vrede.

PS 38:3 Ty dina pilar hava träffat mig, och din hand drabbar mig.

PS 38:4 Det finnes intet helt på min kropp för din vredes skull, intet helbrägda i mina ben för min synds skull.

PS 38:5 Ty mina missgärningar gå mig över huvudet; såsom en svår börda äro de mig för tunga.

PS 38:6 Mina sår stinka och flyta för min dårskaps skull.

PS 38:7 Jag går krokig och mycket lutande; hela dagen går jag sörjande.

PS 38:8 Ty mina länder äro fulla av brand, och intet helt finnes på min kropp.

PS 38:9 Jag är vanmäktig och illa sönderslagen; jag klagar för mitt hjärtas jämmers skull.

PS 38:10 Herre, du känner all min trängtan, och min suckan är dig icke fördold.

PS 38:11 Mitt hjärta slår häftigt, min kraft har övergivit mig; mina ögons ljus, också det är borta.

PS 38:12 Mina vänner och fränder hålla sig fjärran ifrån min plåga, och mina närmaste hava ställt sig långt ifrån.

PS 38:13 Snaror lägga de ut, som stå efter mitt liv, och de som söka min ofärd tala vad fördärvligt är; på svek tänka de hela dagen.

PS 38:14 Men jag är lik en döv, som intet hör, och lik en stum, som icke upplåter sin mun;

PS 38:15 ja, jag är lik en man som intet hör, och som icke har något gensvar i sin mun.

PS 38:16 Se, på dig, HERRE, hoppas jag; du skall svara, Herre, min Gud.

PS 38:17 Ty jag fruktar att de annars få glädja sig över mig, att de skola förhäva sig över mig, när min fot vacklar.

PS 38:18 Ty jag är nära att falla, och min plåga är alltid inför mig;

PS 38:19 ja, jag måste bekänna min missgärning, och jag sörjer över min synd.

PS 38:20 Men mina fiender få leva och äro mäktiga, och många äro de som hata mig utan sak,

PS 38:21 de som löna gott med ont, och som stå mig emot, därför att jag far efter det goda.

PS 38:22 Övergiv mig icke, HERRE; min Gud, var icke långt ifrån mig.

PS 38:23 Skynda till min hjälp, Herre, du min frälsning.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler