Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 37

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 37:1 De ogudaktigas och de frommas olika lott.

PS 37:1 Av David. Harmas icke över de onda, avundas icke dem som göra orätt.

PS 37:2 Ty såsom gräs varda de snart avhuggna, och såsom gröna örter vissna de.

PS 37:3 Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet,

PS 37:4 och hav din lust i HERREN: då skall han giva dig vad ditt hjärta begär.

PS 37:5 Befall din väg åt HERREN och förtrösta på honom; han skall göra det.

PS 37:6 Han skall låta din rättfärdighet gå fram såsom ljuset och din rätt såsom middagens sken.

PS 37:7 Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.

PS 37:8 Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara; harmas icke; därmed gör du blott illa.

PS 37:9 Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet.

PS 37:10 Ännu en liten tid, så är den ogudaktige icke mer; och när du ser efter hans plats, då är han borta.

PS 37:11 Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid.

PS 37:12 Den ogudaktige stämplar mot den rättfärdige och biter sina tänder samman mot honom;

PS 37:13 men Herren ler åt honom, ty han ser att hans dag kommer.

PS 37:14 De ogudaktiga draga ut svärdet och spänna sin båge, för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som vandra i redlighet.

PS 37:15 Men deras svärd skall gå in i deras eget hjärta, och deras bågar skola brista sönder.

PS 37:16 Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora håvor.

PS 37:17 Ty de ogudaktigas armar skola sönderbrytas; men HERREN uppehåller de rättfärdiga.

PS 37:18 HERREN känner de frommas dagar, och deras arvedel skall bestå evinnerligen.

PS 37:19 De skola icke komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar skola de varda mättade.

PS 37:20 Ty de ogudaktiga skola förgås; HERRENS fiender äro såsom ängarnas prakt: de försvinna såsom rök, ja, de försvinna.

PS 37:21 Den ogudaktige lånar och kan icke betala, men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.

PS 37:22 Ty HERRENS välsignade skola besitta landet, men de som han förbannar skola varda utrotade.

PS 37:23 Genom HERREN bliva en mans steg fasta, när han har behag till hans väg.

PS 37:24 Om han faller, störtar han dock icke till marken, ty HERREN håller honom vid handen.

PS 37:25 Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har icke sett den rättfärdige övergiven eller hans barn gå efter bröd.

PS 37:26 Han är alltid barmhärtig och villig att låna och hans barn äro till välsignelse.

PS 37:27 Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, så skall du få bo kvar evinnerligen.

PS 37:28 Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.

PS 37:29 De rättfärdiga skola besitta landet och bo däri evinnerligen.

PS 37:30 Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är.

PS 37:31 Hans Guds lag är i hans hjärta; hans steg vackla icke.

PS 37:32 Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom,

PS 37:33 men HERREN överlämnar honom icke i hans hand och fördömer honom icke, när han dömes.

PS 37:34 Förbida HERREN, och håll dig på hans väg, så skall han upphöja dig till att besitta landet; du skall se med lust huru de ogudaktiga varda utrotade.

PS 37:35 Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt; han utbredde sig såsom ett grönskande träd, väl rotat.

PS 37:36 Men när man sedan gick där fram, se, då var han borta; jag sökte efter honom, men han fanns icke mer.

PS 37:37 Giv akt på den ostrafflige, och se på den redlige, huru fridens man har en framtid.

PS 37:38 Men överträdarna skola allasammans förgås, de ogudaktigas framtid varder avskuren.

PS 37:39 Till de rättfärdiga kommer frälsning ifrån HERREN; han är deras värn i nödens tid.

PS 37:40 HERREN hjälper dem och befriar dem; han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de taga sin tillflykt till honom.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler