Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 36:1 Den ogudaktiges ondska. HERRENS godhet.

PS 36:1 För sångmästaren; av HERRENS tjänare David.

PS 36:2 I mitt hjärta betänker jag vad synden säger till den ogudaktige, till den för vilkens ögon Guds fruktan ej finnes.

PS 36:3 Den intalar ju honom vad som är behagligt i hans ögon: att man icke skall finna hans missgärning och hata den.

PS 36:4 Hans muns ord äro fördärv och svek; han vill icke göra vad förståndigt och gott är.

PS 36:5 Fördärv tänker han ut på sitt läger, han träder på den väg som icke är god; han skyr icke för något ont.

PS 36:6 HERRE, upp i himmelen räcker din nåd, och din trofasthet allt upp till skyarna.

PS 36:7 Din rättfärdighet är såsom väldiga berg, dina rätter såsom det stora havsdjupet; både människor och djur hjälper du, HERRE.

PS 36:8 Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud! Människors barn hava sin tillflykt under dina vingars skugga.

PS 36:9 De varda mättade av ditt hus' rika håvor, och av din ljuvlighets ström giver du dem att dricka.

PS 36:10 Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus.

PS 36:11 Låt din nåd förbliva över dem som känna dig och din rättfärdighet över de rättsinniga.

PS 36:12 Låt icke de högmodigas fot komma över mig eller de ogudaktigas hand driva mig bort.

PS 36:13 Ja, där ligga ogärningsmännen fallna; de äro nedstötta och kunna icke mer resa sig.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler