Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 35:1 Mot förföljare och otacksamma vänner.

PS 35:1 Av David. Gå till rätta, HERRE, med dem som gå till rätta med mig; strid mot dem som strida mot mig.

PS 35:2 Fatta sköld och skärm, och stå upp till min hjälp;

PS 35:3 drag fram spjutet, och spärra vägen för mina förföljare. Säg till min själ: "Jag är din frälsning."

PS 35:4 Må de komma på skam och blygas, som stå efter mitt liv; må de vika tillbaka och varda utskämda, som hava ont i sinnet mot mig.

PS 35:5 Må de bliva såsom agnar för vinden, och HERRENS ängel drive dem bort.

PS 35:6 Deras väg blive mörk och slipprig, och HERRENS ängel drive dem bort.

PS 35:7 Ty utan sak hava de försåtligen tillrett sin nätgrop för mig, utan sak hava de grävt en grav för mitt liv.

PS 35:8 Fördärv komme över den mannen oförtänkt, det nät han har utlagt må fånga honom; ja, till sitt fördärv falle han själv däri.

PS 35:9 Men min själ skall fröjda sig i HERREN och vara glad över hans frälsning.

PS 35:10 Alla ben i min kropp skola säga: "HERRE, vem är dig lik, du som räddar den betryckte från den som är honom för stark, den betryckte och fattige ifrån den som plundrar honom?"

PS 35:11 Orättfärdiga vittnen träda fram; de utfråga mig om det jag icke vet.

PS 35:12 De löna mig med ont för gott; övergiven är min själ.

PS 35:13 Jag åter bar sorgdräkt, när de voro sjuka, jag späkte min själ med fasta, jag bad med nedsänkt huvud;

PS 35:14 såsom gällde det min vän, min broder, så skickade jag mig; lik den som sörjer sin moder gick jag sorgklädd och lutande.

PS 35:15 Men de glädja sig över mitt fall och rota sig samman; ja, eländiga människor, som jag icke känner, rota sig samman mot mig, de smäda mig utan uppehåll.

PS 35:16 Dessa gudlösa, som driva gyckel för en kaka bröd, bita ihop tänderna mot mig.

PS 35:17 Herre, huru länge skall du se härpå? Ryck min själ undan det fördärv de bereda, och mitt liv undan lejonen.

PS 35:18 Då skall jag tacka dig i den stora församlingen, och bland mycket folk skall jag lova dig.

PS 35:19 Låt icke dem få glädja sig över mig, som utan skäl äro mina fiender; låt icke dem som utan sak hata mig få blinka med ögonen.

PS 35:20 Ty det är icke frid som de tala; nej, svekets ord tänka de ut mot de stilla i landet.

PS 35:21 De spärra upp munnen mot mig; de säga: "Rätt så, rätt så, nu se vi det med egna ögon!"

PS 35:22 Du, HERRE, ser det; tig icke. Herre, var icke långt ifrån mig.

PS 35:23 Vakna och stå upp för att skaffa mig rätt, för att utföra min sak, du min Gud och Herre.

PS 35:24 Skaffa mig rätt efter din rättfärdighet, HERRE, min Gud, och låt dem icke få glädja sig över mig.

PS 35:25 Låt dem icke säga i sina hjärtan: "Rätt så, det gick såsom vi ville!" Låt dem icke säga: "Vi hava fördärvat honom."

PS 35:26 Må alla komma på skam och blygas, som glädja sig över min ofärd. Med skam och blygd må de varda klädda, som förhäva sig över mig.

PS 35:27 Men må de jubla och glädja sig, som unna mig min rätt, och må de alltid kunna säga: "Lovad vare HERREN, han som unnar sin tjänare gott!"

PS 35:28 Då skall min tunga förkunna din rättfärdighet och hela dagen ditt lov.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler