Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 34:1 HERRENS godhet och räddande hjälp.

PS 34:1 Av David, här han ställde sig vansinnig inför Abimelek, och denne drev honom ifrån sig, och han gick sin väg.

PS 34:2 Jag vill lova HERREN alltid; hans pris skall ständigt vara i min mun.

PS 34:3 Min själ skall berömma sig av HERREN; de ödmjuka skola höra det och glädja sig.

PS 34:4 Loven med mig HERREN, låtom oss med varandra upphöja hans namn.

PS 34:5 Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig.

PS 34:6 De som skåda upp till honom stråla av fröjd, och deras ansikten behöva icke rodna av blygsel.

PS 34:7 Här är en betryckt som ropade, och HERREN hörde honom och frälste honom ur all hans nöd.

PS 34:8 HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som frukta honom, och han befriar dem.

PS 34:9 Smaken och sen att HERREN är god; säll är den som tager sin tillflykt till honom.

PS 34:10 Frukten HERREN, I hans helige; ty de som frukta honom lida ingen brist.

PS 34:11 Unga lejon lida nöd och hungra, men de som söka HERREN hava icke brist på något gott.

PS 34:12 Kommen, barn, hören mig; jag skall lära eder HERRENS fruktan.

PS 34:13 Är du en man som älskar livet och önskar att se goda dagar?

PS 34:14 Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek.

PS 34:15 Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.

PS 34:16 HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

PS 34:17 Men HERRENS ansikte är emot dem som göra det onda, han vill utrota deras åminnelse från jorden.

PS 34:18 När de rättfärdiga ropa, då hör HERREN och räddar dem ur all deras nöd.

PS 34:19 HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande.

PS 34:20 Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.

PS 34:21 Han bevarar alla hans ben; icke ett enda av dem skall sönderslås.

PS 34:22 Den ogudaktige skall dödas av olyckan, och de som hata den rättfärdige skola stå med skuld.

PS 34:23 Men sina tjänares själar förlossar HERREN, och ingen skall stå med skuld, som tager sin tillflykt till honom.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler