Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 33:1 HERRENS allmakt och nåd.

PS 33:1 Jublen i HERREN, I rättfärdige; lovsång höves de redliga.

PS 33:2 Tacken HERREN på harpa, lovsjungen honom till tiosträngad psaltare.

PS 33:3 Sjungen honom en ny sång, spelen skönt med jubelklang.

PS 33:4 Ty HERRENS ord är rätt, och allt vad han gör är gjort i trofasthet.

PS 33:5 Han älskar rättfärdighet och rätt; jorden är full av HERRENS nåd.

PS 33:6 Himmelen är gjord genom HERRENS ord och all dess här genom hans muns anda.

PS 33:7 Han samlar havets vatten såsom i en hög; han lägger djupen i deras förvaringsrum.

PS 33:8 Hela jorden frukte HERREN; för honom bäve alla som bo på jordens krets.

PS 33:9 Ty han sade, och det vart; han bjöd, och det stod där.

PS 33:10 HERREN gjorde hedningarnas råd om intet, han lät folkens tankar komma på skam.

PS 33:11 Men HERRENS råd består evinnerligen, hans hjärtas tankar från släkte till släkte.

PS 33:12 Saligt är det folk vars Gud HERREN är, det folk som han har utvalt till arvedel åt sig.

PS 33:13 Ja, från himmelen skådade HERREN ned, han såg alla människors barn.

PS 33:14 Från sin boning blickade han ned till alla dem som bo på jorden,

PS 33:15 han som har danat allas deras hjärtan, han som aktar på alla deras verk.

PS 33:16 En konung segrar icke genom sin stora styrka, en hjälte räddas icke genom sin stora kraft.

PS 33:17 Förgäves väntar man sig seger genom hästar, med all sin styrka rädda de icke.

PS 33:18 Se, HERRENS öga är vänt till dem som frukta honom, till dem som hoppas på hans nåd;

PS 33:19 han vill rädda deras själ från döden och behålla dem vid liv i hungerns tid.

PS 33:20 Vår själ väntar efter HERREN; han är vår hjälp och sköld.

PS 33:21 Ty i honom gläder sig vårt hjärta, vi förtrösta på hans heliga namn.

PS 33:22 Din nåd, HERRE, vare över oss, såsom vi hoppas på dig.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler