Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 25:1 Bön om HERRENS hjälp och ledning.

PS 25:1 Av David. Till dig, HERRE, upplyfter jag min själ.

PS 25:2 Min Gud, på dig förtröstar jag; låt mig icke komma på skam, låt icke mina fiender fröjda sig över mig.

PS 25:3 Nej, ingen kommer på skam, som förbidar dig; på skam kommer de som, utan sak, handla trolöst.

PS 25:4 HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.

PS 25:5 Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.

PS 25:6 Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de äro av evighet.

PS 25:7 Tänk icke på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, HERRE.

PS 25:8 HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.

PS 25:9 Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

PS 25:10 Alla HERRENS vägar äro nåd och trofasthet för dem som hålla hans förbund och vittnesbörd.

PS 25:11 För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor.

PS 25:12 Finnes det en man som fruktar HERREN, då undervisar han honom om den väg han bör välja.

PS 25:13 Han själv skall leva i lycka, och hans efterkommande skola besitta landet.

PS 25:14 HERREN har sin umgängelse med dem som frukta honom, och sitt förbund vill han kungöra för dem.

PS 25:15 Mina ögon se alltid till HERREN, ty han drager mina fötter ur nätet.

PS 25:16 Vänd dig till mig och var mig nådig; ty jag är ensam och betryckt.

PS 25:17 Mitt hjärtas ångest är stor; för mig ut ur mitt trångmål.

PS 25:18 Se till mitt lidande och min vedermöda, och förlåt mig alla mina synder.

PS 25:19 Se därtill att mina fiender äro så många och hata mig med orätt.

PS 25:20 Bevara min själ och rädda mig; låt mig icke komma på skam, ty jag tager min tillflykt till dig.

PS 25:21 Ostrafflighet och redlighet bevare mig, ty jag förbidar dig.

PS 25:22 Förlossa Israel, o Gud, ur all dess nöd.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler