Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 22:1 Den rättfärdiges lidande och härlighet.

PS 22:1 För sångmästaren, efter "Morgonrodnadens hind"; en psalm av David.

PS 22:2 Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran.

PS 22:3 Men Gud, jag ropar om dagen, men du svarar icke, så ock om natten, men jag får ingen ro.

PS 22:4 Och dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger.

PS 22:5 På dig förtröstade våra fäder; de förtröstade, och du räddade dem.

PS 22:6 Till dig ropade de och blevo hulpna; på dig förtröstade de och kommo icke på skam.

PS 22:7 Men jag är en mask, och icke en människa, till smälek bland män, föraktad av folket.

PS 22:8 Alla som se mig bespotta mig; de spärra upp munnen, de skaka huvudet:

PS 22:9 "Befall dig åt HERREN! Han befrie honom, han rädde honom, ty han har ju behag till honom."

PS 22:10 Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst.

PS 22:11 På dig är jag kastad allt ifrån modersskötet; du är min Gud allt ifrån min moders liv.

PS 22:12 Var icke långt ifrån mig, ty nöd är nära, och det finnes ingen hjälpare.

PS 22:13 Tjurar i mängd omgiva mig, Basans oxar omringa mig.

PS 22:14 Såsom glupande och rytande lejon spärrar man upp gapet mot mig.

PS 22:15 Jag är lik vatten som utgjutes, alla mina leder hava skilts åt; mitt hjärta är såsom vax, det smälter i mitt liv.

PS 22:16 Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva, min tunga låder vid min gom, och du lägger mig i dödens stoft.

PS 22:17 Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har kringränt mig, mina händer och fötter hava de genomborrat.

PS 22:18 Jag kan räkna alla mina ben; de skåda därpå, de se med lust på mig.

PS 22:19 De dela mina kläder mellan sig och kasta lott om min klädnad.

PS 22:20 Men du, HERRE, var icke fjärran; du min starkhet, skynda till min hjälp.

PS 22:21 Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld.

PS 22:22 Fräls mig från lejonets gap. Ja, du bönhör mig och räddar mig undan vildoxarnas horn.

PS 22:23 Då skall jag förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag prisa dig:

PS 22:24 I som frukten HERREN, loven honom; ären honom, alla Jakobs barn, och bäven för honom, alla Israels barn.

PS 22:25 Ty han föraktade icke den betrycktes elände och höll det icke för en styggelse; han fördolde icke sitt ansikte för honom, och när han ropade, lyssnade han till honom.

PS 22:26 Genom dig skall min lovsång ljuda i den stora församlingen; mina löften får jag infria inför dem som frukta honom.

PS 22:27 De ödmjuka skola äta och bliva mätta, de som söka HERREN skola få lova honom; ja, edra hjärtan skola leva evinnerligen.

PS 22:28 Alla jordens ändar skola betänka det och omvända sig till HERREN. Hedningarnas alla släkter skola tillbedja inför dig.

PS 22:29 Ty riket är HERRENS, och han råder över hedningarna.

PS 22:30 Ja, alla mäktiga på jorden skola äta och tillbedja; inför honom skola knäböja alla de som måste fara ned i graven, de som icke kunna behålla sin själv vid liv.

PS 22:31 Kommande ättled skola tjäna honom; man skall förtälja om Herren för ett annat släkte.

PS 22:32 Man skall träda upp och förkunna hans rättfärdighet, ja, bland folk som skola födas att han har gjort det.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler