Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 21:1 Konungens kraft till seger.

PS 21:1 För sångmästaren; en psalm av David.

PS 21:2 HERRE, över din makt gläder sig konungen; huru fröjdas han icke högeligen över din seger!

PS 21:3 Vad hans hjärta önskar har du givit honom, och hans läppars begäran har du icke vägrat honom. Sela.

PS 21:4 Ty du kommer honom till mötes med välsignelser av vad gott är; du sätter på hans huvud en gyllene krona.

PS 21:5 Han bad dig om liv, och du gav honom det, ett långt liv alltid och evinnerligen.

PS 21:6 Stor är hans ära genom din seger; majestät och härlighet beskär du honom.

PS 21:7 Ja, du låter honom bliva till välsignelse evinnerligen; du fröjdar honom med glädje inför ditt ansikte.

PS 21:8 Ty konungen förtröstar på HERREN, och genom den Högstes nåd skall han icke vackla.

PS 21:9 Din hand skall nå alla dina fiender; din högra hand skall träffa dem som hata dig.

PS 21:10 Du skall låta dem känna det såsom i en glödande ugn, när du låter se ditt ansikte. HERREN skall fördärva dem i sin vrede; eld skall förtära dem.

PS 21:11 Deras livsfrukt skall du utrota från jorden och deras avkomma från människors barn.

PS 21:12 Ty de ville draga ont över dig; de tänkte ut ränker, men de förmå intet.

PS 21:13 Nej, du skall driva dem tillbaka; med din båge skall du sikta mot deras anleten.

PS 21:14 Upphöjd vare du, HERREN, i din makt; vi vilja besjunga och lovsäga din hjältekraft.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler