Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 17:1 Den oskyldigt förföljdes tillflykt.

PS 17:1 En bön av David. Hör, o HERRE, en rättfärdig sak, akta på mitt rop, lyssna till min bön; den kommer icke ifrån falska läppar.

PS 17:2 Av dig må jag få min rätt; dina ögon må skåda vad rättvist är.

PS 17:3 Du prövar mitt hjärta, du utrannsakar mig, men du finner intet; ingen ond tanke går ut ur min mun.

PS 17:4 Efter dina läppars ord, och vad människor än må göra, tager jag mig till vara för våldsverkares stigar.

PS 17:5 Mina steg hålla sig stadigt på dina vägar, mina fötter vackla icke.

PS 17:6 Så åkallar jag nu dig, ty du, Gud, skall svara mig; böj ditt öra till mig, hör mitt tal.

PS 17:7 Bevisa din underbara nåd, du som frälsar undan motståndarna dem som taga sin tillflykt till din högra hand.

PS 17:8 Bevara mig såsom en ögonsten, beskärma mig under dina vingars skugga

PS 17:9 för de ogudaktiga, som vilja fördärva mig, för mina dödsfiender, som omringa mig.

PS 17:10 Sitt hjärta förstocka de; med sin mun tala de stora ord.

PS 17:11 Nu äro de omkring mig, var vi gå, deras ögon speja efter huru de skola böja mig till jorden.

PS 17:12 Ja, denne är lik ett lejon som längtar efter rov, lik ett ungt lejon som ligger i försåt.

PS 17:13 Stå upp, HERRE; träd emot honom, slå honom ned, rädda med ditt svärd min själ från den ogudaktige,

PS 17:14 ja, med din hand, från människorna, HERRE, från denna världens människor, som hava sin del i detta livet, och vilkas buk du fyller med dina håvor, som hava söner i mängd och lämna sitt överflöd åt sina barn.

PS 17:15 Men jag skall skåda ditt ansikte i rättfärdighet; när jag uppvaknar, vill jag mätta mig av din åsyn.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler