Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 16:1 Den frommes tillit till HERREN.

PS 16:1 En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag tager min tillflykt till dig.

PS 16:2 Jag säger till HERREN: "Du är ju Herren; för mig finnes intet gott utom dig;

PS 16:3 de heliga som finnas i landet, de äro de härliga till vilka jag har allt mitt behag."

PS 16:4 Men de som taga sig en annan gud, de hava stora vedermödor; jag vill icke offra deras drickoffer av blod eller taga deras namn på mina läppar.

PS 16:5 HERREN är min beskärda del och bägare; du är den som uppehåller min arvedel.

PS 16:6 En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett arv som behagar mig väl.

PS 16:7 Jag vill lova HERREN, ty han giver mig råd; ännu om natten manar mig mitt innersta.

PS 16:8 Jag har haft HERREN för mina ögon alltid; ja, han är på min högra sida, jag skall icke vackla.

PS 16:9 Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära* fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet.

PS 16:10 Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven.

PS 16:11 Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler