Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 148

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 148:1 Himmel och jord uppmanas att lova HERREN. Halleluja!

PS 148:1 Loven HERREN från himmelen, loven honom i höjden.

PS 148:2 Loven honom, alla hans änglar, loven honom, all hans här.

PS 148:3 Loven honom, sol och måne, loven honom, alla lysande stjärnor.

PS 148:4 Loven honom, I himlars himlar och I vatten ovan himmelen.

PS 148:5 Ja, de må lova HERRENS namn, ty han bjöd, och de blevo skapade.

PS 148:6 Och han gav dem deras plats för alltid och för evigt; han gav dem en lag, och ingen överträder den.

PS 148:7 Loven HERREN från jorden, I havsdjur och alla djup,

PS 148:8 eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind, som uträttar hans befallning,

PS 148:9 I berg och alla höjder, I fruktträd och alla cedrar,

PS 148:10 I vilda djur och all boskap, I kräldjur och bevingade fåglar,

PS 148:11 I jordens konungar och alla folk, I furstar och alla domare på jorden,

PS 148:12 I ynglingar, så ock I jungfrur, I gamle med de unga.

PS 148:13 Ja, de må lova HERRENS namn, ty hans namn allena är högt, hans majestät når över jorden och himmelen.

PS 148:14 Och han har upphöjt ett horn åt sitt folk -- ett ämne till lovsång för alla hans fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler