Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 145

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 145:1 HERRENS storhet och godhet.

PS 145:1 En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och evinnerligen.

PS 145:2 Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och evinnerligen

PS 145:3 Stor är HERREN och högtlovad, ja, hans storhet är outrannsaklig.

PS 145:4 Det ena släktet prisar för det andra dina verk, de förkunna dina väldiga gärningar.

PS 145:5 Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underfulla verk.

PS 145:6 Man skall tala om dina fruktansvärda gärningars makt; dina storverk skall jag förtälja.

PS 145:7 Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet.

PS 145:8 Nådig och barmhärtig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.

PS 145:9 HERREN är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk.

PS 145:10 Alla dina verk, HERRE, skola tacka dig, och dina fromma skola lova dig.

PS 145:11 De skola tala om ditt rikes ära, och din makt skola de förkunna.

PS 145:12 Så skola de kungöra för människors barn dina väldiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet.

PS 145:13 Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herradöme varar från släkte till släkte.

PS 145:14 HERREN uppehåller alla dem som äro på väg att falla, och han upprättar alla nedböjda.

PS 145:15 Allas ögon vänta efter dig, och du giver dem deras mat i rätt tid.

PS 145:16 Du upplåter din hand och mättar allt levande med nåd.

PS 145:17 HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk.

PS 145:18 HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt.

PS 145:19 Han gör vad de gudfruktiga begära och hör deras rop och frälsar dem.

PS 145:20 HERREN bevarar alla dem som älska honom, men alla ogudaktiga skall han förgöra.

PS 145:21 Min mun skall uttala HERREN lov, och allt kött skall prisa hans heliga namn alltid och evinnerligen.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler