Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 144

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 144:1 Tacksägelse och bön om räddning och välgång.

PS 144:1 Av David. Lovad vare HERREN, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida;

PS 144:2 min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig.

PS 144:3 HERRE, vad är en människa, att du vill veta av henne, en människoson, att du tänker på honom?

PS 144:4 En människa är lik en fläkt, hennes dagar såsom en försvinnande skugga.

PS 144:5 HERRE, sänk din himmel och far ned, rör vid bergen, så att de ryka.

PS 144:6 Låt ljungeldar ljunga och skingra dem, skjut dina pilar och förvirra dem.

PS 144:7 Räck ut dina händer från höjden, fräls mig och rädda mig ur de stora vattnen, ur främlingarnas hand,

PS 144:8 vilkas mun talar lögn och vilkas högra hand är en falskhetens hand.

PS 144:9 Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära, till tiosträngad psaltare vill jag lovsjunga dig,

PS 144:10 dig som giver seger åt konungarna, dig som frälste din tjänare David från det onda svärdet.

PS 144:11 Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand, vilkas mun talar lögn, och vilkas högra hand är en falskhetens hand.

PS 144:12 När våra söner stå i sin ungdom såsom högväxta plantor, våra döttrar lika hörnstoder, huggna såsom för palatser;

PS 144:13 när våra visthus äro fulla och skänka förråd på förråd; när våra får öka sig tusenfalt, ja, tiotusenfalt på våra utmarker;

PS 144:14 när våra oxar gå rikt lastade; när ingen rämna har brutits i muren och ingen nödgas draga ut såsom fånge, när intet klagorop höres på våra gator --

PS 144:15 saligt är det folk som det så går; ja, saligt är det folk vars Gud HERREN är.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler