Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 135

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 135:1 Lov till Herren för hans stora under.

PS 135:1 Halleluja! Loven HERRENS namn, loven det, i HERRENS tjänare,

PS 135:2 I som stån i HERRENS hus, i gårdarna till vår Guds hus.

PS 135:3 Loven HERREN, ty HERREN är god, lovsjungen hans namn, ty det är ljuvligt.

PS 135:4 Se, HERREN har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom.

PS 135:5 Ty jag vet att HERREN är stor, att vår Herre är förmer än alla gudar.

PS 135:6 HERREN kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup;

PS 135:7 han som låter regnskyar stiga upp från jordens ända, han som låter ljungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum;

PS 135:8 han som slog de förstfödda i Egypten, både människor och boskap;

PS 135:9 han som sände tecken och under över dig, Egypten, över Farao och alla hans tjänare;

PS 135:10 han som slog stora folk och dräpte mäktiga konungar:

PS 135:11 Sihon, amoréernas konung, och Og, konungen i Basan, med alla Kanaans riken,

PS 135:12 och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel.

PS 135:13 HERRE, ditt namn varar evinnerligen, HERRE, din åminnelse från släkte till släkte.

PS 135:14 Ty HERREN skaffar rätt åt sitt folk, och över sina tjänare förbarmar han sig.

PS 135:15 Hedningarnas avgudar äro silver och guld, verk av människohänder.

PS 135:16 De hava mun och tala icke, de hava ögon och se icke,

PS 135:17 de hava öron och lyssna icke till, och ingen ande är i deras mun.

PS 135:18 De som hava gjort dem skola bliva dem lika, ja, alla som förtrösta på dem.

PS 135:19 I av Israels hus, loven HERREN; I av Arons hus, loven HERREN;

PS 135:20 I av Levis hus, loven HERREN; I som frukten HERREN*, loven HERREN.

PS 135:21 Lovad vare HERREN från Sion, han som bor i Jerusalem! Halleluja!

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler