Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 132

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 132:1 Davids löfte till HERREN och HERRENS löfte till David.

PS 132:1 En vallfartssång. Tänk, HERRE, David till godo, på allt vad han fick lida,

PS 132:2 han som svor HERREN en ed och gjorde ett löfte åt den Starke i Jakob;

PS 132:3 "Jag skall icke gå in i den hydda där jag bor, ej heller bestiga mitt viloläger,

PS 132:4 jag skall icke unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer,

PS 132:5 förrän jag har funnit en plats åt HERREN, en boning åt den Starke i Jakob."

PS 132:6 Ja, vi hörde därom i Efrata, vi förnummo det i skogsbygden.

PS 132:7 Låtom oss gå in i hans boning, tillbedja vid hans fotapall.

PS 132:8 Stå upp, HERRE, och kom till din vilostad, du och din makts ark.

PS 132:9 Dina präster vare klädda i rättfärdighet, och dina fromma juble.

PS 132:10 För din tjänare Davids skull må du icke visa tillbaka din smorde.

PS 132:11 HERREN har svurit David en osviklig ed, som han icke skall rygga: "Av ditt livs frukt skall jag sätta konungar på din tron.

PS 132:12 Om dina barn hålla mitt förbund och hålla mitt vittnesbörd, som jag skall lära dem, så skola ock deras barn till evig tid få sitta på din tron.

PS 132:13 Ty HERREN har utvalt Sion, där vill han hava sin boning.

PS 132:14 Detta är min vilostad till evig tid; här skall jag bo, ty till detta ställe har jag lust.

PS 132:15 Dess förråd skall jag rikligen välsigna, åt dess fattiga skall jag giva bröd till fyllest.

PS 132:16 Dess präster skall jag kläda i frälsning, och dess fromma skola jubla högt.

PS 132:17 Där skall jag låta ett horn* skjuta upp åt David; där har jag rett till en lampa åt min smorde.

PS 132:18 Hans fiender skall jag kläda i skam, men på honom skall hans krona glänsa."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler