Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 118

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 118:1 Tacksägelse- och högtidssång.

PS 118:1 Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.

PS 118:2 Så säge Israel, ty hans nåd varar evinnerligen.

PS 118:3 Så säge Arons hus, ty hans nåd varar evinnerligen.

PS 118:4 Så säge de som frukta HERREN*, ty hans nåd varar evinnerligen.

PS 118:5 I mitt trångmål åkallade jag HERREN, och HERREN svarade mig och ställde mig på rymlig plats.

PS 118:6 HERREN står mig bi, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?

PS 118:7 HERREN står mig bi, han är min hjälpare, och jag skall få se med lust på dem som hata mig.

PS 118:8 Bättre är att taga sin tillflykt till HERREN än att förlita sig på människor.

PS 118:9 Bättre är att taga sin tillflykt till HERREN än att förlita sig på furstar.

PS 118:10 Alla hedningar omringa mig, men i HERRENS namn skall jag förgöra dem.

PS 118:11 De omringa mig, ja, de omringa mig, men i HERRENS namn skall jag förgöra dem.

PS 118:12 De omringa mig såsom bin, men de slockna såsom eld i törne; i HERRENS namn skall jag förgöra dem.

PS 118:13 Man stöter mig hårdeligen, för att jag skall falla, men HERREN hjälper mig.

PS 118:14 HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.

PS 118:15 Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: "HERRENS högra hand gör mäktiga ting.

PS 118:16 HERRENS högra han upphöjer, HERRENS högra hand gör mäktiga ting."

PS 118:17 Jag skall icke dö, utan leva och förtälja HERRENS gärningar.

PS 118:18 Väl tuktade mig HERREN, men han gav mig icke åt döden.

PS 118:19 Öppnen för mig rättfärdighetens portar; jag vill gå in genom dem och tacka HERREN.

PS 118:20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga skola gå in genom den.

PS 118:21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev mig till frälsning.

PS 118:22 Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten.

PS 118:23 Av HERREN har den blivit detta; underbart är det i våra ögon.

PS 118:24 Detta är den dag som HERREN har gjort; låtom oss på den fröjdas och vara glada.

PS 118:25 Ack HERRE, fräls! Ack HERRE, låt väl gå!

PS 118:26 Välsignad vare han som kommer, i HERRENS namn. Vi välsigna eder från HERRENS hus.

PS 118:27 HERREN är Gud, och han gav oss ljus. Ordnen eder i högtidsled, med lövrika kvistar i händerna, fram till altarets horn.

PS 118:28 Du är min Gud, och jag vill tacka dig; min Gud, jag vill upphöja dig.

PS 118:29 Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler