Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 116

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 116:1 Den frälstes lovoffer.

PS 116:1 Jag har HERREN kär, ty han hör min röst och mina böner.

PS 116:2 Ja, han har böjt sitt öra till mig; i hela mitt liv skall jag åkalla honom.

PS 116:3 Dödens band omvärvde mig, och dödsrikets ångest grep mig; jag kom i nöd och bedrövelse.

PS 116:4 Men jag åkallade HERRENS namn: "Ack HERRE, rädda min själ."

PS 116:5 HERREN är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig.

PS 116:6 HERREN bevarar de enfaldiga; jag var i elände, och han frälste mig.

PS 116:7 Vänd nu åter till din ro, min själ, ty HERREN har gjort väl mot dig.

PS 116:8 Ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot ifrån fall;

PS 116:9 jag skall få vandra inför HERREN i de levandes land.

PS 116:10 Jag tror, ty därför talar jag, jag som var storligen plågad,

PS 116:11 jag som måste säga i min ångest: "Alla människor äro lögnaktiga."

PS 116:12 Huru skall jag vedergälla HERREN alla hans välgärningar mot mig?

PS 116:13 Jag vill taga frälsningens bägare och åkalla HERRENS namn.

PS 116:14 Jag vill infria åt HERREN mina löften, ja, i hela hans folks åsyn.

PS 116:15 Dyrt aktad i HERRENS ögon är hans frommas död.

PS 116:16 Ack HERRE, jag är ju din tjänare, jag är din tjänare, din tjänarinnas son; du har lossat mina band.

PS 116:17 Dig vill jag offra lovets offer, och HERRENS namn vill jag åkalla.

PS 116:18 Jag vill infria åt HERREN mina löften, ja, i hela hans folks åsyn,

PS 116:19 i gårdarna till HERRENS hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja!

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler