Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 115

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 115:1 Åt Herre allena äran.

PS 115:1 Icke åt oss, HERRE, icke åt oss, utan åt ditt namn giv äran, för din nåds, för din sannings skull.

PS 115:2 Varför skulle hedningarna få säga: "Var är nu deras Gud?"

PS 115:3 Vår Gud är ju i himmelen; han kan göra allt vad han vill.

PS 115:4 Men deras avgudar äro silver och guld, verk av människohänder.

PS 115:5 De hava mun och tala icke, de hava ögon och se icke,

PS 115:6 de hava öron och höra icke, de hava näsa och lukta icke.

PS 115:7 Med sina händer taga de icke, med sina fötter gå de icke; de hava intet ljud i sin strupe.

PS 115:8 De som hava gjort dem skola bliva dem lika, ja, alla som förtrösta på dem.

PS 115:9 I av Israel, förtrösten på HERREN. Ja, han är deras hjälp och sköld.

PS 115:10 I av Arons hus, förtrösten på HERREN. Ja, han är deras hjälp och sköld.

PS 115:11 I som frukten HERREN*, förtrösten på HERREN. Ja, han är deras hjälp och sköld.

PS 115:12 HERREN har tänkt på oss, han skall välsigna, han skall välsigna Israels hus, han skall välsigna Arons hus,

PS 115:13 han skall välsigna dem som frukta HERREN, de små såväl som de stora.

PS 115:14 Ja, HERREN föröke eder, seder själva och edra barn.

PS 115:15 Varen välsignade av HERREN, av honom som har gjort himmel och jord.

PS 115:16 Himmelen är HERRENS himmel, och jorden har han givit åt människors barn.

PS 115:17 De döda prisa icke HERREN, ingen som har farit ned i det tysta.

PS 115:18 Men vi, vi skola lova HERREN från nu och till evig tid. Halleluja!

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler