Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 109

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 109:1 Mot förrädiska motståndare.

PS 109:1 För sångmästaren; av David; en psalm. Min lovsångs Gud, tig icke.

PS 109:2 Ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun hava de upplåtit mot mig, de hava talat mot mig med lögnaktig tunga.

PS 109:3 Med hätska ord hava de omgivit mig, de hava begynt strid mot mig utan sak.

PS 109:4 Till lön för min kärlek stå de mig emot, men jag beder allenast.

PS 109:5 De hava bevisat mig ont för gott och hat för min kärlek.

PS 109:6 Låt en ogudaktig man träda upp emot honom, och låt en åklagare stå på hans högra sida.

PS 109:7 När han kommer inför rätta, må han dömas skyldig, och hans bön vare synd.

PS 109:8 Blive hans dagar få, hans ämbete tage en annan.

PS 109:9 Varde hans barn faderlösa och hans hustru änka.

PS 109:10 Må hans barn alltid gå husvilla och tigga och söka sitt bröd fjärran ifrån ödelagda hem.

PS 109:11 Må ockraren få i sin snara allt vad han äger, och må främmande plundra hans gods.

PS 109:12 Må ingen finnas, som hyser misskund med honom, och ingen, som förbarmar sig över hans faderlösa.

PS 109:13 Hans framtid varde avskuren, i nästa led vare sådanas namn utplånat.

PS 109:14 Hans fäders missgärning varde ihågkommen inför HERREN, och hans moders synd varde icke utplånad.

PS 109:15 Må den alltid stå inför HERRENS ögon; ja, sådana mäns åminnelse må utrotas från jorden.

PS 109:16 Ty han tänkte ju icke på att öva misskund, utan förföljde den som var betryckt och fattig och den vilkens hjärta var bedrövat, för att döda dem.

PS 109:17 Han älskade förbannelse, och den kom över honom; han hade icke behag till välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom.

PS 109:18 Han klädde sig i förbannelse såsom i en klädnad, och såsom vatten trängde den in i hans liv och såsom olja in i hans ben.

PS 109:19 Den varde honom såsom en mantel att hölja sig i, och såsom en gördel att alltid omgjorda sig med.

PS 109:20 Detta vare mina motståndares lön från HERREN, och deras som tala ont mot min själ.

PS 109:21 Men du, HERRE, Herre, stå mig bi för ditt namn skull; god är ju din nåd, så må du då rädda mig.

PS 109:22 Ty jag är betryckt och fattig, och mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst.

PS 109:23 Såsom skuggan, när den förlänges, går jag bort; jag ryckes bort såsom en gräshoppssvärm.

PS 109:24 Mina knän äro vacklande av fasta, och min kropp förlorar sitt hull.

PS 109:25 Till smälek har jag blivit inför dem; när de se mig, skaka de huvudet.

PS 109:26 Hjälp mig, HERRE, min Gud; fräls mig efter din nåd;

PS 109:27 och må de förnimma att det är din hand, att du, HERRE, har gjort det.

PS 109:28 Om de förbanna, så välsigna du; om de resa sig upp, så komme de på skam, men må din tjänare få glädja sig.

PS 109:29 Mina motståndare varde klädda i blygd och höljda i skam såsom i en mantel.

PS 109:30 Min mun skall storligen tacka HERREN; mitt ibland många vill jag lova honom.

PS 109:31 Ty han står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från dem som fördöma hans själ.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler