Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 107

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 107:1 Israels förlossades tacksamhet mot HERREN.

PS 107:1 Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.

PS 107:2 Så säge HERRENS förlossade, de som han har förlossat ur nöden,

PS 107:3 de som han har församlat ifrån länderna, från öster och från väster, från norr och från havssidan.

PS 107:4 De irrade omkring i öknen på öde stigar, de funno ingen stad där de kunde bo;

PS 107:5 de hungrade och törstade, deras själ försmäktade i dem.

PS 107:6 Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål.

PS 107:7 Och han ledde dem på en rätt väg, så att de kommo till en stad där de kunde bo.

PS 107:8 De må tacka HERREN för hans nåd och för hans under med människors barn,

PS 107:9 att han mättade den försmäktande själen och uppfyllde den hungrande själen med sitt goda.

PS 107:10 De sutto i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor,

PS 107:11 därför att de hade varit gensträviga mot Guds ord och hade föraktat den Högstes råd.

PS 107:12 Han kuvade deras hjärtan med olycka; de kommo på fall och hade ingen hjälpare.

PS 107:13 Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål;

PS 107:14 han förde dem ut ur mörkret och dödsskuggan, och deras bojor slet han sönder.

PS 107:15 De må tacka HERREN för hans nåd och för hans under med människors barn,

PS 107:16 att han krossade kopparportarna och bröt sönder järnbommarna.

PS 107:17 De voro oförnuftiga, ty de vandrade i överträdelse, och blevo nu plågade för sina missgärningars skull;

PS 107:18 deras själ vämjdes vid all mat, och de voro nära dödens portar.

PS 107:19 Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål.

PS 107:20 Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från graven.

PS 107:21 De må tacka HERREN för hans nåd och för hans under med människors barn;

PS 107:22 de må offra lovets offer och förtälja hans verk med jubel.

PS 107:23 De foro på havet med skepp och drevo sin handel på stora vatten;

PS 107:24 där fingo de se HERRENS gärningar och hans under på havsdjupet.

PS 107:25 Med sitt ord uppväckte han stormvinden, så att den hävde upp dess böljor.

PS 107:26 De foro upp mot himmelen, ned i djupen; deras själ upplöstes av ångest.

PS 107:27 De raglade och stapplade såsom druckna, och all deras vishet blev till intet.

PS 107:28 Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål.

PS 107:29 Han förbytte stormen i lugn, så att böljorna omkring dem tystnade.

PS 107:30 Och de blevo glada att det vart stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville.

PS 107:31 De må tacka HERREN för hans nåd och för hans under med människors barn;

PS 107:32 de må upphöja honom i folkets församling och lova honom där de äldste sitta.

PS 107:33 Han gjorde strömmar till öken, källsprång till torr mark,

PS 107:34 bördigt land till salthed, för dess inbyggares ondskas skull.

PS 107:35 Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång.

PS 107:36 Och han lät de hungrande bo där, och de byggde en stad där de kunde bo.

PS 107:37 De besådde åkrar och planterade vingårdar, som gåvo dem sin frukt i avkastning.

PS 107:38 Han välsignade dem, och de förökades storligen, och deras boskapshjordar lät han icke förminskas.

PS 107:39 Väl blevo de sedan ringa och nedböjda, i det olycka och bedrövelse tryckte dem,

PS 107:40 men han som utgjuter förakt över furstar och låter dem irra omkring i väglösa ödemarker,

PS 107:41 han upphöjde då den fattige ur eländet och lät släkterna växa till såsom fårhjordar.

PS 107:42 De redliga se det och glädja sig, och all orättfärdighet måste tillsluta sin mun.

PS 107:43 Den som är vis, han akte härpå och besinne HERRENS nådegärningar.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler