Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 106

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 106:1 Israels otrohet och Herrens trofasthet.

PS 106:1 Halleluja! Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.

PS 106:2 Vem kan uttala HERRENS väldiga gärningar och förkunna allt hans lov?

PS 106:3 Saliga äro de som akta på vad rätt är, de som alltid öva rättfärdighet.

PS 106:4 Tänk på mig, HERRE, efter din nåd mot ditt folk, besök mig med din frälsning,

PS 106:5 så att jag med lust får se dina utvaldas lycka, glädja mig med ditt folks glädje, berömma mig med din arvedel.

PS 106:6 Vi hava syndat likasom våra fäder, vi hava gjort illa, vi hava varit ogudaktiga.

PS 106:7 Våra fäder i Egypten aktade icke på dina under; de tänkte icke på dina många nådegärningar, utan voro gensträviga vid havet, invid Röda havet.

PS 106:8 Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt kunnig.

PS 106:9 Han näpste Röda havet, så att det blev torrt, och förde dem genom djupen såsom genom en öken.

PS 106:10 Han frälste dem från deras motståndares hand och förlossade dem ifrån fiendens hand.

PS 106:11 Vattnet övertäckte deras ovänner; icke en enda av dem blev kvar.

PS 106:12 Då trodde de på hans ord, då sjöngo de hans lov.

PS 106:13 Men snart glömde de hans gärningar, de förbidade icke hans råd.

PS 106:14 De grepos av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken.

PS 106:15 Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom över dem.

PS 106:16 Och de upptändes av avund mot Mose i lägret, mot Aron, HERRENS helige.

PS 106:17 Men jorden öppnade sig och uppslukade Datan och övertäckte Abirams hop.

PS 106:18 Och eld begynte brinna i deras hop, en låga brände upp de ogudaktiga.

PS 106:19 De gjorde en kalv vid Horeb och tillbådo ett gjutet beläte;

PS 106:20 sin ära bytte de bort mot bilden av en oxe, som äter gräs.

PS 106:21 De glömde Gud, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten,

PS 106:22 så underbara verk i Hams land, så fruktansvärda gärningar vid Röda havet.

PS 106:23 Då hotade han att förgöra dem; men Mose, den man som han hade utvalt, trädde fram såsom medlare inför honom till att avvända hans vrede, så att den icke skulle fördärva.

PS 106:24 De föraktade det ljuvliga landet och trodde icke på hans ord.

PS 106:25 De knorrade i sina tält och lyssnade icke till HERRENS röst.

PS 106:26 Då lyfte han upp sin hand mot dem och svor att slå ned dem i öknen,

PS 106:27 att slå ned deras barn ibland hedningarna och förströ dem i länderna.

PS 106:28 Och de slöto sig till Baal-Peor och åto det som var offrat åt döda.

PS 106:29 De förtörnade Gud med sina gärningar, och en hemsökelse bröt in över dem.

PS 106:30 Men Pinehas trädde fram och skipade rätt, och så upphörde hemsökelsen;

PS 106:31 det vart honom räknat till rättfärdighet från släkte till släkte, för evig tid.

PS 106:32 De förtörnade honom ock vid Meribas vatten, och det gick Mose illa för deras skull.

PS 106:33 Ty de voro gensträviga mot hans Ande, och han talade obetänksamt med sina läppar.

PS 106:34 De förgjorde icke de folk om vilka HERREN hade givit dem befallning,

PS 106:35 utan beblandade sig med hedningarna och lärde sig deras gärningar.

PS 106:36 De tjänade deras avgudar, och dessa blevo dem till en snara.

PS 106:37 Och de offrade sina söner och döttrar till offer åt onda andar.

PS 106:38 Ja, de utgöto oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod och offrade dessa åt Kanaans avgudar; och landet vart ohelgat genom blodskulder.

PS 106:39 Så blevo de orena genom sina gärningar och betedde sig trolöst i sina verk.

PS 106:40 Då upptändes HERRENS vrede mot hans folk, och hans arvedel blev honom en styggelse.

PS 106:41 Och han gav dem i hedningars hand, så att de som hatade dem fingo råda över dem.

PS 106:42 Deras fiender trängde dem, och de blevo kuvade under deras hand.

PS 106:43 Många gånger räddade han dem, men de voro gensträviga i sin egenvilja och förgingos så genom sin missgärning.

PS 106:44 Men han såg till dem i deras nöd, när han hörde deras rop.

PS 106:45 Och han tänkte, dem till fromma, på sitt förbund och ömkade sig efter sin stora nåd.

PS 106:46 Och han lät dem finna barmhärtighet inför alla dem som hade fört dem i fångenskap.

PS 106:47 Fräls oss, HERRE, vår Gud, och församla oss från hedningarna, så att vi få prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. ----

PS 106:48 Lovad vare HERREN, Israels Gud, från evighet till evighet! Och allt folket säge: "Amen, Halleluja!"

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler