Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 105

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 105:1 Lovsång till Herren för hans välgärningar mot sitt folk.

PS 105:1 Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken.

PS 105:2 Sjungen till hans ära, lovsägen honom, talen om alla hans under.

PS 105:3 Berömmen eder av hans heliga namn; glädje sig av hjärtat de som söka HERREN.

PS 105:4 Frågen efter HERREN och hans makt, söken hans ansikte beständigt.

PS 105:5 Tänken på de underbara verk som han har gjort, på hans under och hans muns domar,

PS 105:6 I Abrahams, hans tjänares, säd, I Jakobs barn, hans utvalda.

PS 105:7 Han är HERREN, vår Gud; över hela jorden gå hans domar.

PS 105:8 Han tänker evinnerligen på sitt förbund, intill tusen släkten på vad han har stadgat,

PS 105:9 på det förbund han slöt med Abraham och på sin ed till Isak.

PS 105:10 Han fastställde det för Jakob till en stadga, för Israel till ett evigt förbund;

PS 105:11 han sade: "Åt dig vill jag giva Kanaans land, det skall bliva eder arvedels lott."

PS 105:12 Då voro de ännu en liten hop, de voro ringa och främlingar därinne.

PS 105:13 Och de vandrade åstad ifrån folk till folk, ifrån ett rike bort till ett annat.

PS 105:14 Han tillstadde ingen att göra dem skada, han straffade konungar för deras skull:

PS 105:15 "Kommen icke vid mina smorda, och gören ej mina profeter något ont."

PS 105:16 Och när han bjöd hungersnöd komma över landet och fördärvade allt deras livsuppehälle,

PS 105:17 då sände han åstad en man framför dem: Josef blev såld till träl.

PS 105:18 Man slog hans fötter i bojor, i järn fick han ligga fjättrad,

PS 105:19 till den tid då hans ord uppfylldes, då HERRENS tal bevisade hans oskuld.

PS 105:20 Då sände konungen och lät släppa honom lös, folkens behärskare gav honom fri.

PS 105:21 Han satte honom till herre över sitt hus, till att råda över all hans egendom;

PS 105:22 han skulle binda hans furstar efter sin vilja och lära hans äldste vishet.

PS 105:23 Och Israel kom till Egypten, Jakob blev en gäst i Hams land.

PS 105:24 Och HERREN gjorde sitt folk mycket fruktsamt och mäktigare än dess ovänner voro,

PS 105:25 de vilkas hjärtan han vände till att hata hans folk, till att lägga onda råd mot hans tjänare.

PS 105:26 Han sände Mose, sin tjänare, och Aron, som han hade utvalt.

PS 105:27 De gjorde hans tecken ibland dem och under i Hams land.

PS 105:28 Han sände mörker och lät allt bliva mörkt; och de stodo icke emot hans ord.

PS 105:29 Han förvandlade deras vatten till blod och lät så deras fiskar dö.

PS 105:30 Deras land kom att vimla av paddor, ända in i deras konungars kamrar.

PS 105:31 Han bjöd, och flugsvärmar kommo, mygg i hela deras land.

PS 105:32 Han gav dem hagel för regn, eldslågor sände han i deras land.

PS 105:33 Och han slog deras vinträd och fikonträd och bröt sönder träden i deras land.

PS 105:34 Han bjöd, och gräshoppor kommo, och gräsmaskar i tallös mängd.

PS 105:35 De åto upp alla örter i deras land, de åto upp frukten på deras mark.

PS 105:36 Och han slog allt förstfött i deras land, förstlingen av all deras kraft.

PS 105:37 Så förde han dem ut, med silver och guld, och i hans stammar var ingen som stapplade.

PS 105:38 Egyptierna gladde sig, när de drogo ut; ty förskräckelse för Israel hade fallit över dem.

PS 105:39 Han bredde ut ett moln till skygd, och en eld för att lysa om natten.

PS 105:40 De begärde, då lät han vaktlar komma, och med bröd från himmelen mättade han dem.

PS 105:41 Han öppnade klippan, och vatten flödade; det gick genom öknen såsom en ström.

PS 105:42 Ty han tänkte på sitt heliga ord, på sin tjänare Abraham.

PS 105:43 Så förde han ut sitt folk med fröjd, med jubel dem som han hade utvalt.

PS 105:44 Han gav åt dem hedningarnas länder, och folkens förvärv fingo de till besittning,

PS 105:45 för att de skulle hålla hans stadgar och taga hans lagar i akt. Halleluja!

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler