Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 103

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 103:1 Lovsång till Herren för hans stora barmhärtighet.

PS 103:1 Av David. Lova HERREN, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.

PS 103:2 Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort,

PS 103:3 han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister,

PS 103:4 han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet,

PS 103:5 han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du bliver ung på nytt såsom en örn.

PS 103:6 HERREN gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta.

PS 103:7 Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar.

PS 103:8 Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.

PS 103:9 Han går icke ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen.

PS 103:10 Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar.

PS 103:11 Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom.

PS 103:12 Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.

PS 103:13 Såsom en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som frukta honom.

PS 103:14 Ty han vet vad för ett verk vi äro, han tänker därpå att vi äro stoft.

PS 103:15 En människas dagar äro såsom gräset, hon blomstrar såsom ett blomster på marken.

PS 103:16 När vinden går däröver, då är det icke mer, och dess plats vet icke mer därav.

PS 103:17 Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom, och hans rättfärdighet intill barnbarn,

PS 103:18 när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem.

PS 103:19 HERREN har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt.

PS 103:20 Loven HERREN, I hans änglar, I starke hjältar, som uträtten hans befallning, så snart I hören ljudet av hans befallning.

PS 103:21 Loven HERREN, I alla hans härskaror, I hans tjänare, som uträtten hans vilja.

PS 103:22 Loven HERREN, I alla hans verk, varhelst hans herradöme är. Min själ, lova HERREN.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler