Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 102

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 102:1 Klagan och hopp till Herren.

PS 102:1 Bön av en betryckt, när han försmäktar och utgjuter sitt bekymmer inför HERREN.

PS 102:2 HERRE, hör min bön, och låt mitt rop komma inför dig.

PS 102:3 Dölj icke ditt ansikte för mig, när jag är i nöd. Böj ditt öra till mig; när jag ropar, så skynda att svara mig.

PS 102:4 Ty mina dagar hava försvunnit såsom rök, benen i min kropp äro förtorkade såsom av eld.

PS 102:5 Mitt hjärta är förbränt såsom gräs och förvissnat; ty jag förgäter att äta mitt bröd.

PS 102:6 För min högljudda suckans skull tränga benen i min kropp ut till huden.

PS 102:7 Jag är lik en pelikan i öknen, jag är såsom en uggla bland ruiner.

PS 102:8 Jag får ingen sömn och har blivit lik en ensam fågel på taket.

PS 102:9 Hela dagen smäda mig mina fiender; de som rasa mot mig förbanna med mitt namn.

PS 102:10 Ty jag äter aska såsom bröd och blandar min dryck med gråt,

PS 102:11 för din vredes och förtörnelses skull, därför att du har gripit mig och kastat mig bort.

PS 102:12 Mina dagar äro såsom skuggan, när den förlänges, och jag själv förvissnar såsom gräs.

PS 102:13 Men du, o HERRE, tronar evinnerligen, och din åminnelse varar från släkte till släkte.

PS 102:14 Du skall stå upp och förbarma dig över Sion; se, det är tid att du bevisar det nåd; ja, stunden har kommit.

PS 102:15 Ty dina tjänare hava dess stenar kära och ömka sig över dess grus.

PS 102:16 Då skola hedningarna frukta HERRENS namn och alla jordens konungar din härlighet,

PS 102:17 när en gång HERREN har byggt upp Sion och uppenbarat sig i sin härlighet;

PS 102:18 när han har vänt sig till de utblottades bön och upphört att förakta deras bön.

PS 102:19 Det skall tecknas upp för ett kommande släkte, och det folk som varder skapat skall lova HERREN,

PS 102:20 att han har blickat ned från sin heliga höjd, att HERREN har skådat från himmelen ned till jorden,

PS 102:21 för att höra den fångnes klagan, för att befria dödens barn,

PS 102:22 på det att man i Sion må förkunna HERRENS namn och hans lov i Jerusalem,

PS 102:23 när alla folk församlas, och alla riken, för att tjäna HERREN.

PS 102:24 Han har på vägen nedböjt min kraft, han har förkortat mina dagar.

PS 102:25 Jag säger: Min Gud, tag mig icke bort i mina halva dagar, du vilkens år vara från släkte till släkte.

PS 102:26 I urtiden lade du jordens grund, och himlarna äro dina händer verk:

PS 102:27 de skola förgås, men du förbliver, de skola alla nötas ut såsom en klädnad; du skall förvanda dem såsom man byter om sin dräkt, och de fara hän.

PS 102:28 Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.

PS 102:29 Dina tjänares barn skola få bo i landet, och deras avkomma skall bestå inför dig.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler