Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 9:1 Fortsättning av inledningen: Vishetens och fåkunnighetens olika inbjudningar.

PROV 9:1 Visheten har byggt sig ett hus, hon har huggit ut sitt sjutal av pelare.

PROV 9:2 Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin, hon har jämväl dukat sitt bord

PROV 9:3 Sina tjänarinnor har hon utsänt och låter ropa ut sin bjudning uppe på stadens översta höjder:

PROV 9:4 "Den som är fåkunnig, han komme hit." Ja, till den oförståndige säger hon så:

PROV 9:5 "Kommen och äten av mitt bröd, och dricken av vinet som jag har blandat.

PROV 9:6 Övergiven eder fåkunnighet, så att I fån leva, och gån fram på förståndets väg.

PROV 9:7 (Den som varnar en bespottare, han får skam igen, och den som tillrättavisar en ogudaktig får smälek därav. >Matt. 7,6.

PROV 9:8 Tillrättavisa icke bespottaren, på det att han icke må hata dig; tillrättavisa den som är vis, så skall han älska dig. >Ords. 23,9. 28,23.

PROV 9:9 Giv åt den vise, så bliver han ännu visare; undervisa den rättfärdige, så lär han än mer. >Matt. 13,12.

PROV 9:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd.) >Job 28,28. Ps. 111,10. Ords. 1,7. Syr. 1,14.

PROV 9:11 Ty genom mig skola dina dagar bliva många och levnadsår givas dig i förökat mått. >Ords. 3,16. 4,10. 8,35.

PROV 9:12 Är du vis, så är din vishet dig själv till gagn, och är du en bespottare, så umgäller du det själv allena."

PROV 9:13 En dåraktig, yster kvinna är fåkunnigheten, och intet förstå hon.

PROV 9:14 Hon har satt sig vid ingången till sitt hus, på sin stol, högt uppe i staden,

PROV 9:15 för att ropa ut sin bjudning till dem som färdas på vägen, dem som där vandra sin stig rätt fram:

PROV 9:16 "Den som är fåkunnig, han komme hit." Ja, till den oförståndige säger hon så:

PROV 9:17 "Stulet vatten är sött, bröd i lönndom smakar ljuvligt." >Ords. 5,16. 20,17.

PROV 9:18 han vet icke att det bär till skuggornas boning, hennes gäster hamna i dödsrikets djup. >Ords. 2,18. 7,27.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler