Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 8:1 Fortsättning av inledningen: Vishetens maningsrop.

PROV 8:1 Hör, visheten ropar, och förståndet höjer sin röst.

PROV 8:2 Uppe på höjderna står hon, vid vägen, där stigarna mötas.

PROV 8:3 Invid portarna, vid ingången till staden där man träder in genom dörrarna, höjer hon sitt rop:

PROV 8:4 Till eder, I man, vill jag ropa, och min röst skall utgå till människors barn.

PROV 8:5 Lären klokhet, I fåkunnige, och I dårar, lären förstånd.

PROV 8:6 Hören, ty om höga ting vill jag tala, och mina läppar skola upplåta sig till att säga vad rätt är.

PROV 8:7 Ja, sanning skall min mun tala, en styggelse för mina läppar är ogudaktighet.

PROV 8:8 Rättfärdiga äro alla min muns ord; i dem finnes intet falskt eller vrångt. >Ps. 119,75, 151, 160.

PROV 8:9 De äro alla sanna för den förståndige och rätta för dem som hava funnit kunskap.

PROV 8:10 Så tagen emot min tuktan hellre än silver, och kunskap hellre än utvalt guld. >Job 28,15 f. Ords. 3,14 f. 16,16.

PROV 8:11 Ty visheten är bättre än pärlor; allt vad härligt som finnes går ej upp emot henne.

PROV 8:12 Jag, visheten, är förtrogen med klokheten, och jag råder över eftertänksam insikt.

PROV 8:13 Att frukta HERREN är att hata det onda; ja, högfärd, högmod, en ond vandel och en ränkfull mun, det hatar jag.

PROV 8:14 Hos mig finnes råd och utväg; jag är förstånd, hos mig är makt.

PROV 8:15 Genom mig regera konungarna och stadga furstarna vad rätt är.

PROV 8:16 Genom mig härska härskarna och hövdingarna, ja, alla domare på jorden.

PROV 8:17 Jag älskar dem som älska mig, och de som söka mig, de finna mig. >Vish. 6,12.

PROV 8:18 Rikedom och ära vinnas hos mig, ädla skatter och rättfärdighet. >Ords. 3,16.

PROV 8:19 Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld och den vinning jag skänker bättre än utvalt silver.

PROV 8:20 På rättfärdighetens väg går jag fram, mitt på det rättas stigar,

PROV 8:21 till att giva dem som älska mig en rik arvedel och till att fylla deras förrådshus.

PROV 8:22 HERREN skapade mig såsom sitt förstlingsverk, i urminnes tid, innan han gjorde något annat. >Syr. 1,4.

PROV 8:23 Från evighet är jag insatt, från begynnelsen, ända ifrån jordens urtidsdagar.

PROV 8:24 Innan djupen voro till, blev jag född, innan källor ännu funnos, fyllda med vatten

PROV 8:25 Förrän bergens grund var lagd, förrän höjderna funnos, blev jag född,

PROV 8:26 när han ännu icke hade skapat land och mark, ej ens det första av jordkretsens stoft.

PROV 8:27 När han beredde himmelen, var jag tillstädes, när han spände ett valv över djupet, >Vish 9,9.

PROV 8:28 när han fäste skyarna i höjden, när djupets källor bröto fram med makt,

PROV 8:29 när han satte för havet dess gräns, så att vattnet icke skulle överträda hans befallning, när han fastställde jordens grundvalar -- >Job 38,10 f. Ps. 24,2. 1O4,9. Jer. 5,22.

PROV 8:30 då fostrades jag såsom ett barn hos honom, då hade jag dag efter dag min lust och min lek inför hans ansikte beständigt;

PROV 8:31 jag hade min lek på hans jordkrets och min lust bland människors barn.

PROV 8:32 Så hören mig nu, I barn, ty saliga äro de som hålla mina vägar.

PROV 8:33 Hören tuktan, så att I bliven visa, ja, låten henne icke fara.

PROV 8:34 Säll är den människa som hör mig, så att hon vakar vid mina dörrar dag efter dag håller vakt vid dörrposterna i mina portar.

PROV 8:35 Ty den som finner mig, han finner livet och undfår nåd från HERREN. >Ords. 3,16. 1 Joh. 5,11 f.

PROV 8:36 Men den som går miste om mig han skadar sig själv;\

PROV 8:36 \8:37\alla de som hata mig, de älska döden.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler