Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 6:1 Fortsättning av inledningen: Varning för borgensförbindelser, lättja, falskhet och lösaktighet.

PROV 6:1 Min son, om du har gått i borgen för din nästa och givit ditt handslag för en främmande, >Ords. 11,15. 17,16. 20,16. 22,26. 27,13.

PROV 6:2 om du har blivit bunden genom din muns tal, ja, fångad genom din muns tal,

PROV 6:3 då, min son, må du göra detta för att rädda dig, eftersom du har kommit i din nästas våld: gå och kasta dig ned för honom och ansätt honom,

PROV 6:4 unna dina ögon ingen sömn och dina ögonlock ingen slummer. >Ps. 132,4.

PROV 6:5 Sök räddning såsom en gasell ur jägarens våld, och såsom en fågel ur fågelfängarens våld.

PROV 6:6 Gå bort till myran, du late; se huru hon gör, och bliv vis. >Job 12,7,

PROV 6:7 Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre;

PROV 6:8 dock bereder hon om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. >Ords. 30,25.

PROV 6:9 Huru länge vill du ligga, du late? När vill du stå upp ifrån din sömn?

PROV 6:10 Ja, sov ännu litet, slumra ännu litet, lägg ännu litet händerna i kors för att vila, >Ords. 24,33 f. Pred. 4,5.

PROV 6:11 så skall fattigdomen komma över dig såsom en rövare och armodet såsom en väpnad man. >Ords. 20,13.

PROV 6:12 En fördärvlig människa, ja, en ogärningsman är den som går omkring med vrånghet i munnen, >Ords. 16,30.

PROV 6:13 som blinkar med ögonen, skrapar med fötterna, giver tecken med fingrarna. >Ps. 35,19. Ords. 10,10. Syr. 27,22 f.

PROV 6:14 Svek bär en sådan i sitt hjärta, ont bringar han alltid å bane, trätor kommer han åstad.

PROV 6:15 Därför skall ofärd plötsligt komma över honom; oförtänkt varder han krossad utan räddning.

PROV 6:16 Sex ting är det som HERREN hatar, ja, sju äro styggelser för hans själ

PROV 6:17 stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuta oskyldigt blod, >Ords. 12,22. 16,5.

PROV 6:18 ett hjärta som hopsmider fördärvliga anslag, fötter som äro snara till att löpa efter vad ont är,

PROV 6:19 den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd, och den som vållar trätor mellan bröder.

PROV 6:20 Min son, bevara din faders bud, och förkasta icke din moders undervisning. >Ords. 1,8

PROV 6:21 Hav dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. >Ords. 3,3. 7,3.

PROV 6:22 När du går, må de leda dig, när du ligger, må de vaka över dig, och när du vaknar upp, må de tala till dig. >5 Mos. 6,7. Ps. 1,2.

PROV 6:23 Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, och tillrättavisningar till tukt äro en livets väg. >Ps. 19,9. 119,105. 2 Petr. 1,19.

PROV 6:24 De kunna bevara dig för onda kvinnor, för din nästas hustrus hala tunga. >Ords. 2,16. 5,3. 7,5.

PROV 6:25 Hav icke begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet, och låt henne icke fånga dig med sina blickar.

PROV 6:26 Ty för skökan måste du lämna din sista brödkaka, och den gifta kvinnan går på jakt efter ditt dyra liv.

PROV 6:27 Kan väl någon hämta eld i sitt mantelveck utan att hans kläder bliva förbrända?

PROV 6:28 Eller kan någon gå på glödande kol, utan att hans fötter varda svedda?

PROV 6:29 Så sker ock med den som går in till sin nästas hustru; ostraffad bliver ingen som kommer vid henne.

PROV 6:30 Föraktar man icke tjuven som stjäl för att mätta sitt begär, när han hungrar?

PROV 6:31 Och han måste ju, om han ertappas, betala sjufalt igen och giva allt vad han äger i sitt hus. >2 Mos. 22,1 f.

PROV 6:32 Så är ock den utan förstånd, som förför en annans hustru; ja, en självspilling är den som sådant gör.

PROV 6:33 Plåga och skam är vad han vinner, och hans smälek utplånas icke.

PROV 6:34 Ty svartsjuk är mannens vrede, och han skonar icke på hämndens dag;

PROV 6:35 lösepenning aktar han alls icke på, och bryr sig ej om att du bjuder stora skänker.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler