Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 5:1 Fortsättning av inledningen: Varning för lösaktighet.

PROV 5:1 Min son, akta på min vishet, böj ditt öra till mitt förstånd,

PROV 5:2 så att du bevarar eftertänksamhet och låter dina läppar taga kunskap i akt.

PROV 5:3 Se, av honung drypa en trolös kvinnas läppar, och halare än olja är hennes mun. >Ps. 55,22. Ords. 6,24.

PROV 5:4 Men på sistone bliver hon bitter såsom malört och skarp såsom ett tveeggat svärd.

PROV 5:5 Hennes fötter styra nedåt mot döden till dödsriket draga hennes steg. >Ords. 2,18. 7,27.

PROV 5:6 Livets väg vill hon ej akta på; hennes stigar äro villostigar, fastän hon ej vet det.

PROV 5:7 Så hören mig nu, I barn, och viken icke ifrån min muns tal.

PROV 5:8 Låt din väg vara fjärran ifrån henne, och nalkas icke dörren till hennes hus.

PROV 5:9 Må du ej åt andra få offra din ära, ej dina år åt en som hämnas grymt;

PROV 5:10 må icke främmande få mätta sig av ditt gods och dina mödors frukt komma i en annans hus,

PROV 5:11 så att du själv på sistone måste sucka, när ditt hull och ditt kött är förtärt.

PROV 5:12 och säga: "Huru kunde jag så hata tuktan, huru kunde mitt hjärta så förakta tillrättavisning!

PROV 5:13 Varför lyssnade jag icke till mina lärares röst, och böjde icke mitt öra till dem som ville undervisa mig?

PROV 5:14 Föga fattas nu att jag har drabbats av allt vad ont är, mitt i församling och menighet. >3 Mos. 20,10. 5 Mos. 22,24.

PROV 5:15 Drick vatten ur din egen brunn det vatten som rinner ur din egen källa.

PROV 5:16 Icke vill du att dina flöden skola strömma ut på gatan, dina vattenbäckar på torgen?

PROV 5:17 Nej, dig allena må de tillhöra, och ingen främmande jämte dig.

PROV 5:18 Din brunn må vara välsignad, och av din ungdoms hustru må du hämta din glädje; >Pred. 9,9

PROV 5:19 hon, den älskliga hinden, den täcka gasellen, hennes barm förnöje dig alltid, i hennes kärlek finne du ständig din lust.

PROV 5:20 Min son, icke skall du hava din lust i en främmande kvinna? Icke skall du sluta din nästas hustru i din famn? >Syr. 9,9.

PROV 5:21 Se, för HERRENS ögon ligga var människas vägar blottade, och på alla hennes stigar giver han akt. >Job 34,21. Ords. 15,3. Jer. 16,17. 32,19. Hebr. 4,13.

PROV 5:22 Den ogudaktige fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sin egen synds snaror. >Ps. 9,17.

PROV 5:23 Han måste dö, därför att han icke lät tukta sig; ja, genom sin stora dårskap kommer han på fall.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler