Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 4:1 Fortsättning av inledningen: En faders lärdomar.

PROV 4:1 Hören, I barn, en faders tuktan, och akten därpå, så att I lären förstånd. >Ords. 1,8. 13,1.

PROV 4:2 Ty god lärdom giver jag eder; min undervisning mån I icke låta fara.

PROV 4:3 Ty själv har jag varit barn och haft en fader, varit späd och för min moder ende sonen.

PROV 4:4 Då undervisade han mig och sade till mig: Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord; bevara mina bud, så får du leva. >3 Mos. 18,5. 1 Krön. 28,9.

PROV 4:5 Sök förvärva vishet, sök förvärva förstånd, förgät icke min muns tal och vik icke därifrån.

PROV 4:6 Övergiv henne icke, så skall hon bevara dig; älska henne, så skall hon beskydda dig.

PROV 4:7 Vishetens begynnelse är: "Sök förvärva vishet"; ja, för allt ditt förvärv sök förvärva förstånd. >Vish. 6,17.

PROV 4:8 Akta henne högt, så skall hon upphöja dig; hon skall göra dig ärad, om du sluter henne i din famn. >1 Sam. 2,30.

PROV 4:9 Hon skall sätta på ditt huvud en skön krans; en ärekrona skall hon räcka åt dig. >Ords. 1,9. Syr. 1,11.

PROV 4:10 Hör, min son, och tag emot mina ord, så skola dina levnadsår bliva många.

PROV 4:11 Om vishetens väg undervisar jag dig, jag leder dig på det rättas stigar.

PROV 4:12 När du går, skall sedan intet vara till hinder för dina steg, och när du löper, skall du icke falla;

PROV 4:13 håll blott oavlåtligt fast vid min tuktan; bevara henne, ty hon är ditt liv.

PROV 4:14 Träd icke in på de ogudaktigas stig, och skrid icke fram på de ondas väg. >Ps 1,1. Ords. 1,15. 3,31.

PROV 4:15 Undfly den, gå ej in på den, vik av ifrån den och gå undan.

PROV 4:16 Ty de kunna icke sova, om de ej få göra vad ont är, sömnen förtages dem, om de ej få vålla någons fall.

PROV 4:17 Ja, ogudaktighet är det bröd som de äta, och våld är det vin som de dricka.

PROV 4:18 De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd;

PROV 4:19 men de ogudaktigas väg är såsom tjocka mörkret: de märka icke det som skall vålla deras fall.

PROV 4:20 Min son, akta på mitt tal, böj ditt öra till mina ord.

PROV 4:21 Låt dem icke vika ifrån dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. >Ords. 3,21.

PROV 4:22 Ty de äro liv för envar som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp.

PROV 4:23 Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet.

PROV 4:24 Skaffa bort ifrån dig munnens vrånghet, och låt läpparnas falskhet vara fjärran ifrån dig.

PROV 4:25 Låt dina ögon skåda rätt framåt och dina blickar vara riktade rakt ut.

PROV 4:26 Akta på den stig där din fot går fram, och låt alla dina vägar vara rätta. >Ps. 19,5. Hebr. 12,13.

PROV 4:27 Vik ej av, vare sig till höger eller till vänster, vänd din fot bort ifrån vad ont är. >5 Mos. 5,32. Jos. 1,7.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler