Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 31:1 Lemuels ord. En idog hustrus lov.

PROV 31:1 Detta är konung Lemuels ord, vad hans moder sade, när hon förmanade honom:

PROV 31:2 Hör, min son, ja, hör, du mitt livs son, hör, du mina löftens son.

PROV 31:3 Giv icke din kraft åt kvinnor, vänd icke dina vägar till dem som äro konungars fördärv. >5 Mos. 17,17.

PROV 31:4 Ej konungar tillkommer det, Lemoel, ej konungar tillkommer det att dricka vin ej furstar att fråga efter starka drycker. >Pred. 10,16 f.

PROV 31:5 De kunde eljest under sitt drickande förgäta lagen och förvända rätten för alla eländets barn. >Jes. 5,22 f. 28,7.

PROV 31:6 Nej, åt den olycklige give man starka drycker och vin åt dem som hava en bedrövad själ. >Syr. 31,28.

PROV 31:7 Må dessa dricka och förgäta sitt armod och höra upp att tänka på sin vedermöda.

PROV 31:8 Upplåt din mun till förmån för den stumme och till att skaffa alla hjälplösa rätt. >Job 29,12 f. Ords. 24,1l.

PROV 31:9 Ja, upplåt din mun och döm med rättvisa, och skaffa den betryckte och fattige rätt. >Ps. 82,3. Jes. 1,17

PROV 31:10 En idog hustru, var finner man en sådan? Långt högre än pärlor står hon i pris. >Ords. 18,22. 19,14. Syr. 26,1.

PROV 31:11 På henne förlitar sig hennes mans hjärta, och bärgning kommer icke att fattas honom. >Ords 12,4 14,1.

PROV 31:12 Hon gör honom vad ljuvt är och icke vad lett är, i alla sina levnadsdagar.

PROV 31:13 Omsorg har hon om ull och lin och låter sina händer arbeta med lust.

PROV 31:14 Hon är såsom en köpmans skepp, sitt förråd hämtar hon fjärran ifrån.

PROV 31:15 Medan det ännu är natt, står hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk, åt tjänarinnorna deras bestämda del.

PROV 31:16 Hon har planer på en åker, och hon skaffar sig den; av sina händers förvärv planterar hon en vingård.

PROV 31:17 Hon omgjordar sina länder med kraft och lägger driftighet i sina armar.

PROV 31:18 Så förmärker hon att hennes hushållning går väl; hennes lampa släckes icke ut om natten.

PROV 31:19 Till spinnrocken griper hon med sina händer, och hennes fingrar fatta om sländan.

PROV 31:20 För den betryckte öppnar hon sin hand och räcker ut sina armar mot den fattige.

PROV 31:21 Av snötiden fruktar hon intet för sitt hus, ty hela hennes hus har kläder av scharlakan.

PROV 31:22 Sköna täcken gör hon åt sig, hon har kläder av finaste linne och purpur.

PROV 31:23 Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste.

PROV 31:24 Fina linneskjortor gör hon och säljer dem, och bälten avyttrar hon till krämaren.

PROV 31:25 Kraft och heder är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer.

PROV 31:26 Sin mun upplåter hon med vishet, och har vänlig förmaning på sin tunga.

PROV 31:27 Hon vakar över ordningen i sitt hus och äter ej i lättja sitt bröd.

PROV 31:28 Hennes söner stå upp och prisa henne säll, hennes man likaså och förkunnar hennes lov:

PROV 31:29 "Många idoga kvinnor hava funnits, men du, du övergår dem allasammans."

PROV 31:30 Skönhet är förgänglig och fägring en vindfläkt; men prisas må en hustru som fruktar HERREN. >Ords. 11,23.

PROV 31:31 Må hon få njuta sina gärningars frukt; hennes verk skola prisa henne i portarna.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler