Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 30:1 Agurs ord.

PROV 30:1 Detta är Agurs, Jakes sons, ord och utsaga. Så talade den mannen till Itiel -- till Itiel och Ukal.

PROV 30:2 Ja, jag är för oförnuftig för att kunna räknas såsom människa, jag har icke mänskligt förstånd;

PROV 30:3 vishet har jag icke fått lära, så att jag äger kunskap om den Helige.

PROV 30:4 Vem har stigit upp till himmelen och åter farit ned? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son -- du vet ju det? >Job 38,4 f.

PROV 30:5 Allt Guds tal är luttrat; han är en sköld för dem som taga sin tillflykt till honom. >Ps. 12,7. 18,31. 91,4.

PROV 30:6 Lägg icke något till hans ord, på det att han icke må beslå dig med lögn. >5 Mos. 4,2. 12,32.

PROV 30:7 Om två ting beder jag dig, vägra mig dem icke, intill min död:

PROV 30:8 Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig; och giv mig icke fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. >1 Tim. 6,8.

PROV 30:9 Jag kunde eljest, om jag bleve alltför matt, förneka dig, att jag sporde: "Vem är HERREN?" eller om jag bleve alltför fattig, kunde jag bliva en tjuv, ja, förgripa mig på min Guds namn. >5 Mos. 8,12 f. 32,15.

PROV 30:10 Förtala icke en tjänare inför hans herre; han kunde eljest förbanna dig, så att du stode där med skam.

PROV 30:11 Ett släkte där man förbannar sin fader, och där man icke välsignar sin moder;

PROV 30:12 ett släkte som tycker sig vara rent, fastän det icke har avtvått sin orenlighet;

PROV 30:13 ett släkte -- huru stolta äro icke dess ögon, och huru fulla av högmod äro icke dess blickar!

PROV 30:14 ett släkte vars tänder äro svärd, och vars kindtänder äro knivar, så att de äta ut de betryckta ur landet och de fattiga ur människornas krets!

PROV 30:15 Blodigeln har två döttrar: "Giv hit, giv hit." Tre finnas, som icke kunna mättas, ja, fyra, som aldrig säga: "Det är nog":

PROV 30:16 dödsriket och den ofruktsammas kved, jorden, som icke kan mättas med vatten, och elden, som aldrig säger: "Det är nog." >Ords. 27,20.

PROV 30:17 Den som bespottar sin fader och försmår att lyda sin moder hans öga skola korparna vid bäcken hacka ut, och örnens ungar skola äta upp det. >5 Mos. 27,16.

PROV 30:18 Tre ting äro mig för underbara, ja, fyra finnas, som jag icke kan spåra:

PROV 30:19 örnens väg under himmelen, ormens väg över klippan, skeppets väg mitt i havet och en mans väg hos en ung kvinna.

PROV 30:20 Sådant är äktenskapsbryterskans sätt: hon njuter sig mätt och stryker sig så om munnen och säger: "Jag har intet orätt gjort."

PROV 30:21 Tre finnas, under vilka jorden darrar, ja, fyra, under vilka den ej kan uthärda:

PROV 30:22 under en träl, när han bliver konung, och en dåre, när han får äta sig mätt, >Ords. 19,10. Pred. 10,5 f.

PROV 30:23 under en försmådd kvinna, när hon får man och en tjänstekvinna, när hon tränger undan sin fru.

PROV 30:24 Fyra finnas, som äro små på jorden, och likväl är stor vishet dem beskärd:

PROV 30:25 myrorna äro ett svagt folk, men de bereda om sommaren sin föda; >Ords. 6,6 f.

PROV 30:26 klippdassarna äro ett folk med ringa kraft, men i klippan bygga de sig hus;

PROV 30:27 gräshopporna hava ingen konung, men i härordning draga de alla ut;

PROV 30:28 gecko-ödlan kan gripas med händerna, dock bor hon i konungapalatser.

PROV 30:29 Tre finnas, som skrida ståtligt fram, ja, fyra, som hava en ståtlig gång:

PROV 30:30 lejonet, hjälten bland djuren, som ej viker tillbaka för någon,

PROV 30:31 en stridsrustad häst och en bock och en konung i spetsen för sin här. >Job 39,22 f.

PROV 30:32 Om du har förhävt dig, evad det var dårskap eller det var medveten synd, så lägg handen på munnen. >Job 39,37. Mik. 7,16.

PROV 30:33 Ty såsom ost pressas ut ur mjölk, och såsom blod pressas ut ur näsan, så utpressas kiv ur vrede. ----

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler