Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 29:1 Slutet av Hiskias mäns samling.

PROV 29:1 Den som får mycken tillrättavisning, men förbliver hårdnackad, han varder oförtänkt krossad utan räddning. >Jes 66,4. Jer. 7,13 f.

PROV 29:2 När de rättfärdiga växa till, gläder sig folket, men när den ogudaktige kommer till välde, suckar folket. >Ords. 11,10. 28,12, 28.

PROV 29:3 Den som älskar vishet gör sin fader glädje; men den som giver sig i sällskap med skökor förstör vad han äger. >Ords. 10,1 15,20. 27,11 Luk. 15,13, 30.

PROV 29:4 Genom rättvisa håller en konung sitt land vid makt; men den som utpressar gärder, har fördärvar det. >Ords. 28,16

PROV 29:5 Den man som smickrar sin nästa han breder ut ett nät för han fötter.

PROV 29:6 En ond människas överträdelse bliver henne en snara, men den rättfärdige får jubla och glädjas. >Ords. 12,13

PROV 29:7 Den rättfärdige vårdar sig om de armas sak, men den ogudaktige förstår intet.

PROV 29:8 Bespottare uppvigla staden, men visa män stilla vreden. >Ords. 28,2. Pred. 9,18.

PROV 29:9 När en vis man vill gå till rätta med en oförnuftig man, då vredgas denne eller ler, och har ingen ro. >Jes. 57,20 f.

PROV 29:10 De blodgiriga hata den som är ostrafflig, men de redliga söka skydda hans liv.

PROV 29:11 Dåren släpper all sin vrede lös, men den vise stillar den till slut. >Ords. 17,27.

PROV 29:12 Den furste som aktar på lögnaktigt tal, hans tjänare äro alla ogudaktiga. >Syr. 10,2.

PROV 29:13 Den fattige och förtryckaren få leva jämte varandra; av HERREN få bådas ögon sitt ljus. >Ords. 22,2.

PROV 29:14 Den konung som dömer de armas rätt. hans tron skall bestå evinnerligen. >Ords. 16,12. 20,28.

PROV 29:15 Ris och tillrättavisning giver vishet, men ett oupptuktat barn drager skam över sin moder. >Ords. 13,24. 22,15. 23,13 f.

PROV 29:16 Där de ogudaktiga växa till, där växer överträdelsen till, men de rättfärdiga skola se deras fall med lust. >Ps. 58,11. 91,8.

PROV 29:17 Tukta din son, så skall han bliva dig till hugnad och giva ljuvlig spis åt din själ.

PROV 29:18 Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst; men säll är den som håller lagen.

PROV 29:19 Med ord kan man icke tukta en tjänare ty om han än förstår, så rättar han sig icke därefter.

PROV 29:20 Ser du en man som är snar till att tala, det är mer hopp om en dåre än om honom. >Ords. 26,12. Pred. 5,1. Jak. 1,19 f. 3,5 f.

PROV 29:21 Om någon är för efterlåten mot sin tjänare i hans ungdom, så visar denne honom på sistone förakt.

PROV 29:22 En snarsticken man uppväcker träta, och den som lätt förtörnas begår ofta överträdelse. >Ords. 15,18. 22,24. 27,4. Jak. 1,20.

PROV 29:23 En människas högmod bliver henne till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära. >Job 22,29. Ords. 15,33. 18,12. Luk. 14,11. 1 Petr. 5,5 f.

PROV 29:24 Den som skiftar rov med en tjuv hatar sitt eget liv; när han hör edsförpliktelsen, yppar han intet. >3 Mos. 5,1.

PROV 29:25 Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN, han varder beskyddad. >Matt. 10,28.

PROV 29:26 Många söka en furstes ynnest, men av HERREN får var och en sin rätt.

PROV 29:27 En orättfärdig man är en styggelse för de rättfärdiga, och den som vandrar i redlighet är en styggelse för den ogudaktige. >Ps. 15,4. 1 Petr. 4,4.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler