Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 27:1 Fortsättning av Hiskias mäns samling.

PROV 27:1 Beröm dig icke av morgondagen, ty du vet icke vad en dag kan bära i sitt sköte. >Syr. 18,26. Jak. 4,13 f.

PROV 27:2 Må en annan berömma dig, och icke din egen mun, främmande, och icke dina egna läppar. >Jer. 9,23.

PROV 27:3 Sten är tung, och sand är svår att bära, men tyngre än båda är förargelse genom en oförnuftig man. >Job 5,2. 6,3. Pred. 7,10.

PROV 27:4 Vrede är en grym sak och harm en störtflod, men vem kan bestå mot svartsjuka? >Ords. 6,34 f. Jak. 1,20.

PROV 27:5 Bättre är öppen tillrättavisning än kärlek som hålles fördold.

PROV 27:6 Vännens slag givas i trofasthet, men ovännens kyssar till överflöd.

PROV 27:7 Den mätte trampar honung under fötterna, men den hungrige finner allt vad bittert är sött.

PROV 27:8 Lik en fågel som har måst fly ifrån sitt bo är en man som har måst fly ifrån sitt hem.

PROV 27:9 Salvor och rökelse göra hjärtat glatt, ömhet hos en vän som giver välbetänkta råd.

PROV 27:10 Din vän och din faders vän må du icke låta fara, gå icke till din broders hus, när ofärd drabbar dig; bättre är en granne som står dig nära än broder som står dig fjärran. >Ords. 18,24.

PROV 27:11 Bliv vis, min son, så gläder du mitt hjärta; jag kan då giva den svar, som smädar mig. >Ords. 10,1. 23,15. 29,3.

PROV 27:12 Den kloke ser faran och söker skydd; de fåkunniga löpa åstad och få plikta därför. >Ords. 22,3.

PROV 27:13 Tag kläderna av honom, ty han har gått i borgen för en annan, och panta ut vad han har, för den främmande kvinnans skull. >Ords. 20,16. 22,26.

PROV 27:14 Den som välsignar sin nästa med hög röst bittida om morgonen, honom kan det tillräknas såsom en förbannelse.

PROV 27:15 Ett oavlåtligt takdropp på en regnig dag och en trätgirig kvinna, det kan aktas lika. >Ords. 19,13.

PROV 27:16 Den som vill lägga band på en sådan vill lägga band på vinden, och hala oljan möter hans högra hand.

PROV 27:17 Järn giver skärpa åt järn; så skärper den ena människan den andra.

PROV 27:18 Den som vårdar sitt fikonträd, han får äta dess frukt; och den som vårdar sig om sin herre, han kommer till ära.

PROV 27:19 Såsom spegelbilden i vattnet liknar ansiktet, så avspeglar den ena människans hjärta den andras.

PROV 27:20 Dödsriket och avgrunden kunna icke mättas; så bliva ej heller människans ögon mätta. >Ords. 30,16. Pred. 1,8. Hab. 2,5. Syr. 14,9.

PROV 27:21 Silvret prövas genom degeln och guldet genom smältugnen, så ock en man genom sitt rykte. >Ords. 17,3.

PROV 27:22 Om du stötte den oförnuftige mortel med en stöt, bland grynen, så skulle hans oförnuft ändå gå ur honom.

PROV 27:23 Se väl till dina får, och hav akt på dina hjordar. >Syr. 7,22.

PROV 27:24 Ty rikedom varar icke evinnerligen; består ens en krona från släkte till släkte?

PROV 27:25 När ny brodd skjuter upp efter gräset som försvann, och när foder samlas in på bergen,

PROV 27:26 då äger du lamm till att bereda dig kläder och bockar till att köpa dig åker;

PROV 27:27 då giva dig getterna mjölk nog, till föda åt dig själv och ditt hus och till underhåll åt dina tjänarinnor.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler