Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 24:1 Slutet av »De vises ord» jämte tillägg (v. 23--34).

PROV 24:1 Avundas icke onda människor, och hav ingen lust till att vara med dem. >Ords 1,10. 23,17.

PROV 24:2 Ty på övervåld tänka deras hjärtan, och deras läppar tala olycka.

PROV 24:3 Genom vishet varder ett hus uppbyggt, och genom förstånd hålles det vid makt.

PROV 24:4 Genom klokhet bliva kamrarna fyllda med allt vad dyrbart och ljuvligt är.

PROV 24:5 En vis man är stark, och en man med förstånd är väldig i kraft. >Ords. 21,22. Pred. 9,16, 18.

PROV 24:6 Ja, med rådklokhet skall man föra krig, och där de rådvisa äro många, där går det väl. >Ords. 11,14. 15,22. 20,18.

PROV 24:7 Sällsynt korall är visheten för den oförnuftige, i porten kan han icke upplåta sin mun.

PROV 24:8 Den som tänker ut onda anslag, honom må man kalla en ränksmidare.

PROV 24:9 Ett oförnuftigt påfund är synden, och bespottaren är en styggelse för människor.

PROV 24:10 Låter du modet falla, när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft.

PROV 24:11 Rädda dem som släpas till döden, och bistå dem som stappla till avrättsplatsen. >Ps. 82,3 f. Ords. 31,8 f.

PROV 24:12 Om du säger: "Se, vi visste det icke", så betänk om ej han som prövar hjärtan märker det, och om ej han som har akt på din själ vet det. Och han skall vedergälla var och en efter hans gärningar. >Job 34,11. Ps. 62,13. Jer. 32,19 Rom. 2,6. Upp. 22,12.

PROV 24:13 Ät honung, min son, ty det är gott, och självrunnen honung är söt för din mun. >Ords. 25,16, 27.

PROV 24:14 Lik sådan må du räkna visheten för din själ. Om du finner henne, så har du en framtid, och ditt hopp varder då icke om intet. >Ords. 23,18.

PROV 24:15 Lura icke, du ogudaktige, på den rättfärdiges boning, öva intet våld mot hans vilostad.

PROV 24:16 Ty den rättfärdige faller sju gånger och står åter upp; men de ogudaktiga störta över ända olyckan. >Ps. 34,20. 37,24. Mik 7,8.

PROV 24:17 Gläd dig icke, när din fiende faller, och låt ej ditt hjärta fröjda sig, när han störtar över ända, >Job 31,29.

PROV 24:18 på det att HERREN ej må se det med misshag och flytta sin vrede ifrån honom.

PROV 24:19 Harmas icke över de onda, avundas icke de ogudaktiga. >Ps. 37,1. Pred. 7,10.

PROV 24:20 Ty den som är ond har ingen framtid; de ogudaktigas lampa skall slockna ut. >Job 18,5. Ps. 37,33. Ords. 13,9.

PROV 24:21 Min son, frukta HERREN och konungen; giv dig icke i lag med upprorsmän. >1 Petr. 2,17.

PROV 24:22 Ty plötsligt skall ofärd komma över dem, och vem vet när deras år få en olycklig ände?

PROV 24:23 Dessa ord äro ock av visa män. Att hava anseende till personen, när man dömer, är icke tillbörligt. >5 Mos. 1,17. Ords. 18,5. 28,21.

PROV 24:24 Den som säger till den skyldige: "Du är oskyldig", honom skola folk förbanna, honom skola folkslag önska ofärd.

PROV 24:25 Men dem som skipa rättvisa skall det gå väl, och över dem skall komma välsignelse av vad gott är.

PROV 24:26 En kyss på läpparna är det, när någon giver ett rätt svar.

PROV 24:27 Fullborda ditt arbete på marken, gör allting redo åt dig på åkern; sedan må du bygga dig bo. >Ords. 12,11.

PROV 24:28 Bär icke vittnesbörd mot din nästa utan sak; icke vill du bedraga med dina läppar? >Ords. 14,5.

PROV 24:29 Säg icke: "Såsom han gjorde mot mig vill jag göra mot honom, jag vill vedergälla mannen efter hans gärningar." >Ords. 20,22. Matt. 5,44.

PROV 24:30 Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas vingård.

PROV 24:31 Och se, den var alldeles full av ogräs, dess mark var övertäckt av nässlor, och dess stenmur låg nedriven.

PROV 24:32 Och jag betraktade det och aktade därpå, jag såg det och tog varning därav.

PROV 24:33 Ja, sov ännu litet, slumra ännu litet, lägg ännu litet händerna i kors för att vila, >Ords. 6,6 f.

PROV 24:34 så skall fattigdomen komma farande över dig, och armodet såsom en väpnad man.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler