Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 23:1 Fortsättning av »De vises ord».

PROV 23:1 När du sitter till bords med en furste, så besinna väl vad du har framför dig, >Syr. 31,12 f.

PROV 23:2 och sätt en kniv på din strupe, om du är alltför hungrig.

PROV 23:3 Var ej lysten efter hans smakliga rätter, ty de äro en bedräglig kost.

PROV 23:4 Möda dig icke för att bliva rik; avstå från att bruka klokskap.

PROV 23:5 Låt icke dina blickar flyga efter det som ej har bestånd; ty förvisso gör det sig vingar och flyger sin väg, såsom örnen mot himmelen.

PROV 23:6 Ät icke den missunnsammes bröd, och var ej lysten efter hans smakliga rätter;

PROV 23:7 ty han förfar efter sina själviska beräkningar. "Ät och drick" kan han val säga till dig, men hans hjärta är icke med dig.

PROV 23:8 Den bit du har ätit måste du utspy, och dina vänliga ord har du förspillt.

PROV 23:9 Tala icke för en dåres öron, ty han föraktar vad klokt du säger. >Ords. 9,8. Matt. 7,6.

PROV 23:10 Flytta icke ett gammalt råmärke, och gör icke intrång på de faderlösas åkrar. >2 Mos. 22,22 f. 5 Mos. 19,14. 27.17. Ords. 22,28.

PROV 23:11 Ty deras bördeman är stark; han skall utföra deras sak mot dig. >2 Mos. 22,23. 3 Mos. 25,26. Ps. 68,6. Ords. 22,23.

PROV 23:12 Vänd ditt hjärta till tuktan och dina öron till de ord som giva kunskap. >Ords. 19,27.

PROV 23:13 Låt icke gossen vara utan aga; ty om du slår honom med riset, så bevaras han från döden; >Ords. 13,24. 19,18. 22,16. Syr. 30,1 f

PROV 23:14 ja, om du slår honom med riset, så räddar du hans själ undan dödsriket.

PROV 23:15 Min son, om ditt hjärta bliver vist, så gläder sig ock mitt hjärta; >Ords. 10,1. 27,11. 29,3.

PROV 23:16 ja, mitt innersta fröjdar sig, när dina läppar tala vad rätt är.

PROV 23:17 Låt icke ditt hjärta avundas syndare, men nitälska för HERRENS fruktan beständigt. >Ords. 24,1.

PROV 23:18 Förvisso har du då en framtid, och ditt hopp varder icke om intet. >Ps. 37,37. Ords. 24,14, 20.

PROV 23:19 Hör, du min son, och bliv vis, och låt ditt hjärta gå rätta vägar.

PROV 23:20 Var icke bland vindrinkare, icke bland dem som äro överdådiga i mat.

PROV 23:21 +

PROV 23:22 Ty drinkare och frossare bliva fattiga, och sömnaktighet giver trasiga kläder. >Ords. 21,17. Hör din fader, som har fött dig, och förakta icke din moder, när hon varder gammal. >Ords. 1,8. Syr. 3,2 f.

PROV 23:23 Sök förvärva sanning, och avhänd dig henne icke, sök vishet och tukt och förstånd.

PROV 23:24 Stor fröjd har den rättfärdiges fader; den som har fått en vis son har glädje av honom. >Ords. 10,1. 15,20.

PROV 23:25 Må då din fader och din moder få glädje, och må hon som har fött dig kunna fröjda sig.

PROV 23:26 Giv mig, min son, ditt hjärta, och låt mina vägar behaga dina ögon.

PROV 23:27 Ty skökan är en djup grop, och nästans hustru är en trång brunn. >Ords. 22,14.

PROV 23:28 Ja, såsom en rövare ligger hon på lur och de trolösas antal förökar hon bland människorna.

PROV 23:29 Var är ve, var är jämmer? Var äro trätor, var är klagan? Var äro sår utan sak? Var äro ögon höljda i dunkel?

PROV 23:30 Jo, där man länge sitter kvar vid vinet, där man samlas för att pröva kryddade drycker. >Jes. 5,11 f., 22.

PROV 23:31 Så se då icke på vinet, att det är så rött, att det giver sådan glans i bägaren, och att det så lätt rinner ned. >Ef. 5,18.

PROV 23:32 På sistone stinger det ju såsom ormen, och likt basilisken sprutar det gift.

PROV 23:33 Dina ögon få då skåda sällsamma syner, och ditt hjärta talar förvända ting.

PROV 23:34 Det är dig såsom låge du i havets djup, eller såsom svävade du uppe i en mast:

PROV 23:35 "De slå mig, men åt vållar mig ingen smärta, de stöta mig, men jag känner det icke. När skall jag då vakna upp, så att jag återigen får skaffa mig sådant?"

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler