Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 22:1 Slutet av den första samlingen av salomoniska ordspråk. »De vises ord» (22:17--24:22).

PROV 22:1 Ett gott namn är mer värt än stor rikedom, ett gott anseende är bättre än silver och guld. >Pred 7,9.

PROV 22:2 Rik och fattig få leva jämte varandra; HERREN har gjort dem båda. >5 Mos. 15,11. Ords. 14,31. 17,6. 29,13.

PROV 22:3 Den kloke ser faran och söker skydd; men de fåkunniga löpa åstad och få plikta därför. >Ords. 27,12.

PROV 22:4 Ödmjukhet har sin lön i HERRENS fruktan, i rikedom, ära och liv. >Ords. 15,33. 18,12.

PROV 22:5 Törnen och snaror ligga på den vrånges väg; den som vill bevara sitt liv håller sig fjärran ifrån dem.

PROV 22:6 Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån, när han bliver gammal.

PROV 22:7 Den rike råder över de fattiga, och låntagaren bliver långivarens träl.

PROV 22:8 Den som sår vad orätt är, han får skörda fördärv, och hans övermods ris får en ände. >Job 4,8. Ords. 11,18.

PROV 22:9 Den som unnar andra gott, han varder välsignad, ty han giver av sitt bröd åt den arme. >Syr. 31,23.

PROV 22:10 Driv ut bespottaren, så upphör trätan, och tvist och smädelse få en ände. >Ords. 26,20.

PROV 22:11 Den som älskar hjärtats renhet, den vilkens läppar tala ljuvligt, hans vän är konungen. >Ords. 16,13.

PROV 22:12 HERRENS ögon bevara den förståndige; därför omstörtar han den trolöses planer.

PROV 22:13 Den late säger: "Ett lejon är på gatan; därute på torget kunde jag bliva dräpt." >Ords. 26,13.

PROV 22:14 En trolös kvinnas mun är en djup grop; den som har träffats av HERRENS vrede, han faller däri. >Ords. 7,26 f. 23,27.

PROV 22:15 Oförnuft låder vid barnets hjärta, men tuktans ris driver det bort. >Ords. 13,21. 19,18. 23,13.

PROV 22:16 Den som förtrycker den arme bereder honom vinning men den som giver åt den rike vållar honom allenast förlust.

PROV 22:17 Böj ditt öra härtill, och hör de vises ord, och lägg mina lärdomar på hjärtat. >Ords. 1,5 f. 2,1 f. 3,1 f. 4,1 f. 5,1 f.

PROV 22:18 Ty det bliver dig ljuvligt, om du bevarar dem i ditt innersta; må de alla ligga redo på dina läppar.

PROV 22:19 För att du skall sätta din förtröstan till HERREN, undervisar jag i dag just dig.

PROV 22:20 Ja, redan förut har jag ju skrivit regler för dig och meddelat dig råd och insikt,

PROV 22:21 för att lära dig tillförlitliga sanningsord, så att du rätt kan svara den som har sänt dig åstad.

PROV 22:22 Plundra icke den arme, därför att han är arm, och förtrampa icke den fattige porten*.

PROV 22:23 Ty HERREN skall utföra deras sak, och dem som röva från dem skall han beröva livet. >Ords. 23,11.

PROV 22:24 Giv dig icke i sällskap med den som lätt vredgas eller i lag med en snarsticken man, >Ords. 29,22.

PROV 22:25 på det att du icke må lära dig hans vägar och bereda en snara för ditt liv.

PROV 22:26 Var icke en av dem som giva handslag, en av dem som gå i borgen för lån. >Ords. 11,15. 17,18. 20,16. 27,13.

PROV 22:27 Icke vill du att man skall taga ifrån dig sängen där du ligger, om du icke har något att betala med?

PROV 22:28 Flytta icke ett gammalt råmärke, ett sådant som dina fäder hava satt upp. >5 Mos. 19,14. 27,17. Ords. 23,10.

PROV 22:29 Ser du en man som är väl förfaren i sin syssla, hans plats är att tjäna konungar; icke må han tjäna ringa män.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler