Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 21:1 Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk.

PROV 21:1 Konungars hjärtan äro i HERRENS hand såsom vattenbäckar: han leder dem varthelst han vill. >Ps. 33,15.

PROV 21:2 Var man tycker sin väg vara den rätta, men HERREN är den som prövar hjärtan. >Ords. 16,2.

PROV 21:3 Att öva rättfärdighet och rätt, det är mer värt för HERREN än offer. >1 Sam. 15,22. Jes. 1,11 f. Hos. 6,6.

PROV 21:4 Stolta ögon och högmodigt hjärta -- de ogudaktigas lykta är dem till synd. >Ps. 101,5. Ords. 10,16. 13,9.

PROV 21:5 Den idoges omtanke leder allenast till vinning, men all fikenhet allenast till förlust. >Ords. 10,4. 13,4. 14,23. 28,20.

PROV 21:6 De skatter som förvärvas genom falsk tunga, de äro en försvinnande dunst och hasta till döden. >Ords. 10,2. Jak. 5,1 f.

PROV 21:7 De ogudaktigas övervåld bortrycker dem själva, eftersom de icke vilja göra vad rätt är.

PROV 21:8 En oärlig mans väg är idel vrånghet, men en rättskaffens man handla redligt

PROV 21:9 Bättre är att bo i en vrå på taket än att hava hela huset gemensamt med en trätgirig kvinna. >Ords. 25,24.

PROV 21:10 Den ogudaktiges själ har lust till det onda; hans nästa finner ingen barmhärtighet hos honom.

PROV 21:11 Straffar man bespottaren, så bliver den fåkunnige vis: och undervisar man den vise, så inhämtar han kunskap. >Ords. 19,25.

PROV 21:12 Den Rättfärdige giver akt på den ogudaktiges hus, han störtar de ogudaktiga i olycka. >Pred. 5,7.

PROV 21:13 Den som tillsluter sitt öra för den armes rop, han skall själv ropa utan att få svar.

PROV 21:14 En hemlig gåva stillar vrede och en skänk i lönndom våldsammaste förbittring. >Ords. 17,8, 23. 18,16.

PROV 21:15 Det är den rättfärdiges glädje att rätt skipa, men det är ogärningsmännens skräck.

PROV 21:16 Den människa som far vilse ifrån förståndets väg, hon hamnar i skuggornas krets.

PROV 21:17 Den som älskar glada dagar varder fattig; den som älskar vin och olja bliver icke rik. >Ords. 23,20 f. Luk. 15,13 f.

PROV 21:18 Den ogudaktige varder given såsom lösepenning för den rättfärdige, och den trolöse sättes i de redligas ställe. >Est. 7,9 f. Ords. 11,8.

PROV 21:19 Bättre är att bo i ett öde land än med en trätgirig och besvärlig kvinna. >Ords. 25,24. Syr. 25,16.

PROV 21:20 Dyrbara skatter och salvor har den vise i sin boning, men en dåraktig människa förslösar sitt gods.

PROV 21:21 Den som far efter rättfärdighet och godhet, han finner liv, rättfärdighet och ära.

PROV 21:22 En vis man kan storma en stad full av hjältar och bryta ned det fäste som var dess förtröstan. >Ords. 24,5. Pred. 7,20. 9,16, 18.

PROV 21:23 Den som besvarar sin mun och sin tunga han bevarar sitt liv för nöd. >Ords. 13,3.

PROV 21:24 Bespottare må den kallas, som är fräck och övermodig, den som far fram med fräck förmätenhet.

PROV 21:25 Den lates begärelse för honom till döden, i det att hans händer icke vilja arbeta. >Ords. 20,4.

PROV 21:26 Den snikne är alltid full av snikenhet; men den rättfärdige giver och spar icke.

PROV 21:27 De ogudaktigas offer är en styggelse; mycket mer, när det frambäres i skändligt uppsåt. >Ords. 15,8. Jes. 1,13 f. Syr. 34,21 f.

PROV 21:28 Ett lögnaktigt vittne skall förgås; men en man som hör på får allt framgent tala. >5 Mos. 19,18 f. Ords. 19,5, f.

PROV 21:29 En ogudaktig man uppträder fräckt; men den redlige vandrar sina vägar ståndaktigt.

PROV 21:30 Ingen vishet, intet förstånd, intet råd förmår något mot HERREN. >Job 5,12 f. Ords 11,21. Jes. 8,10.

PROV 21:31 Hästar rustas ut för stridens dag, men från HERREN är det som segern kommer. >Ps. 33,16 f. 147,10 f.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler