Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 20:1 Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk.

PROV 20:1 En bespottare är vinet, en larmare är rusdrycken, och ovis är envar som raglar därav. >Ef. 5,18

PROV 20:2 Såsom ett ungt lejons rytande är den skräck en konung ingiver; den som ådrager sig hans vrede har förverkat sitt liv. >Ords. 16,14. 19,12.

PROV 20:3 Det är en ära för en man att hålla sig ifrån kiv, den oförnuftige söker alltid strid. >Ords. 16,28.

PROV 20:4 När hösten kommer, vill den late icke plöja; därför söker han vid skördetiden förgäves efter frukt. >Ords. 21,25. 28,19.

PROV 20:5 Planerna i en mans hjärta äro såsom ett djupt vatten, men en man med förstånd hämtar ändå upp dem. >Ps. 64,6 f. Ords. 26,24.

PROV 20:6 Många finnas, som ropa ut var och en sin barmhärtighet; men vem kan finna en man som är att lita på?

PROV 20:7 Den som vandrar i ostrafflighet såsom en rättfärdig man, hans barn går det val efter honom. >Ps. 25,12 f. 112,1 f.

PROV 20:8 En konung, som sitter på domarstolen, rensar med sina ögons kastskovel bort allt vad ont är.

PROV 20:9 Vem kan säga: "Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri ifrån synd"? >1 Mos. 8,21. 1 Kon. 8,46. 2 Krön. 6,36. Pred. 7,21. 1 Joh. 1,8.

PROV 20:10 Två slags vikt och två slags mått, det ena som det andra är en styggelse för HERREN. >Ords. 11,1. 16,11.

PROV 20:11 Redan barnet röjer sig i sina gärningar, om dess vandel är rättskaffens och redlig.

PROV 20:12 Örat, som hör, och ögat, som ser, det ena som det andra har HERREN gjort. >Ps. 94,9.

PROV 20:13 Älska icke sömn, på det att du icke må bliva fattig; håll dina ögon öppna, så får du bröd till fyllest. >Ords. 6,9 f. 19,15. 24,30 f.

PROV 20:14 "Uselt, uselt", säger köparen; men när han går sin väg, rosar han sitt köp.

PROV 20:15 Man må hava guld, så ock pärlor i myckenhet, den dyrbaraste klenoden äro dock läppar som tala förstånd. >Ords. 17,27.

PROV 20:16 Tag kläderna av honom, ty han har gått i borgen för en annan, och panta ut vad han har, för de främmandes skull. >Ords. 17,18. 27,13.

PROV 20:17 Orättfånget bröd smakar mannen ljuvligt, men efteråt bliver hans mun full av stenar. >Job 20,12 f. Ords. 9,17.

PROV 20:18 Planer hava framgång, när de äro väl överlagda, och med rådklokhet må man föra krig. >Ords. 11,13 . 24,5 f.

PROV 20:19 Den som går med förtal, han förråder hemligheter; med den som är lösmunt må du ej giva dig i lag. >Ords. 11,13. 25,9.

PROV 20:20 Den som uttalar förbannelser över fader eller moder, hans lampa skall slockna ut mitt i mörkret. >2 Mos. 21,17. 3 Mos. 20,9. 5 Mos. 27,16. Ords. 13,9. 19,26. >Matt. 15,4 Mark. 7,10.

PROV 20:21 Det förvärv man i förstone ävlas efter, det varder på sistone icke välsignat. >Ords. 13,11. 28,20, 22.

PROV 20:22 Säg icke: "Jag vill vedergälla ont med ont"; förbida HERREN, han skall hjälpa dig. >5 Mos. 32,35. Ords. 17,13. 24,29. Rom. 12,19. 1 Tess. 5,15.

PROV 20:23 Tvåfaldig vikt är en styggelse för HERREN, och falsk våg är icke något gott.

PROV 20:24 Av HERREN bero en mans steg; ja, en människa förstår icke själv sin väg. >Ps. 37,23. Ords. 16,1, 9. 19,21.

PROV 20:25 Det är farligt för en människa att obetänksamt helga något och att överväga sina löften, först när de äro gjorda. >Pred. 5,1 f. Matt. 15,5 f.

PROV 20:26 En vis konung rensar bort de ogudaktiga såsom med en kastskovel och låter tröskhjulet gå över dem.

PROV 20:27 Anden i människan är en HERRENS lykta; den utrannsakar alla hjärtats innandömen. >1 Kor. 2,11

PROV 20:28 Mildhet och trofasthet äro en konungs vakt; genom mildhet stöder han sin tron. >Ords. 16,12. 29,4, 14.

PROV 20:29 De ungas ära är deras kraft, och de gamlas prydnad äro deras grå hår. >Ords. 16,31.

PROV 20:30 Sår som svida rena från ondska, ja, tuktan renar hjärtats innandömen.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler