Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 2:1 Fortsättning av inledningen: Vishetens frukter.

PROV 2:1 Min son, om du tager emot mina ord och gömmer mina bud inom dig,

PROV 2:2 så att du låter ditt öra akta på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten,

PROV 2:3 ja, om du ropar efter förståndet och höjer din röst till att kalla på klokheten, >Jak. 1,5.

PROV 2:4 Om du söker efter henne såsom efter silver och letar efter henne såsom efter en skatt,

PROV 2:5 då skall du förstå HERRENS fruktan, och Guds kunskap skall du då finna.

PROV 2:6 Ty HERREN är den som giver vishet; från hans mun kommer kunskap och förstånd. >Job 32,8. Syr. 1,1.

PROV 2:7 Åt de redliga förvarar han sällhet, han är en sköld för dem som vandra i ostrafflighet,

PROV 2:8 ty han beskyddar det rättas stigar, och sina frommas väg bevarar han. >Ps. 1,6.

PROV 2:9 Då skall du förstå rättfärdighet och rätt och redlighet, ja, det godas alla vägar.

PROV 2:10 Ty visheten skall draga in i ditt hjärta och kunskapen kännas ljuvlig för din själ,

PROV 2:11 eftertänksamheten skall vaka över dig, klokheten skall beskydda dig.

PROV 2:12 Så skall hon rädda dig från de ondas väg, från män som tala vad vrångt är,

PROV 2:13 från dem som hava övergivit det rättas stigar. för att färdas på mörkrets vägar,

PROV 2:14 från dem som glädjas att göra om och fröjda sig åt ondskans vrånga väsen,

PROV 2:15 från dem som gå på krokiga stiga och vandra på förvända vägar.

PROV 2:16 Så skall hon rädda dig ifrån främmande kvinnor, från din nästas hustru, som talar hala ord, >Ords. 6,24. 7,5.

PROV 2:17 från henne som har övergivit sin ungdoms vän och förgätit sin Guds förbund.

PROV 2:18 Ty en sådan sjunker med sitt hus ned i döden, och till skuggornas boning leda hennes stigar. >Ords. 5,5. 7,27.

PROV 2:19 Ingen som har gått in till henne vänder åter Och hittar tillbaka till livets vägar.

PROV 2:20 Ja, så skall du vandra på de godas väg och hålla dig på de rättfärdigas stigar.

PROV 2:21 Ty de redliga skola förbliva boende i landet och de ostraffliga få stanna kvar däri. >Ps. 37,9 f. Matt. 5,5.

PROV 2:22 Men de ogudaktiga skola utrotas ur landet och de trolösa ryckas bort därur. >Job 18,17. Ords. 1O,7, 30.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler