Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 18:1 Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk.

PROV 18:1 Den egensinnige följer sin egen lystnad, med all makt söker han strid.

PROV 18:2 Dåren frågar ej efter förstånd, allenast efter att få lägga fram vad han har i hjärtat. >Ords. 13,16.

PROV 18:3 Där den ogudaktige kommer, där kommer förakt, och med skamlig vandel följer smälek. >Ords. 11,2.

PROV 18:4 Orden i en mans mun äro såsom ett djupt vatten, såsom en flödande bäck, en vishetens källa. >Ords. 13,14. 20,5.

PROV 18:5 Att vara partisk för den skyldige är icke tillbörligt ej heller att vränga rätten för den oskyldige. >3 Mod. 19,16. 5 Mos. 1,17. 16,19. Ords. 24,23. 28,21.

PROV 18:6 Dårens läppar komma med kiv, och hans mun ropar efter slag. >Ords. 16,23.

PROV 18:7 Dårens mun är honom själv till olycka, och hans läppar äro en snara hans liv.

PROV 18:8 Örontasslarens ord äro såsom läckerbitar och tränga ned till hjärtats innandömen. >Job 34,7. Ps. 55,22. Ords. 26,22.

PROV 18:9 Den som är försumlig i sitt arbete, han är allaredan en broder till rövaren.

PROV 18:10 HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad. >Ps. 31,4. 61,4. Ords. 14,26.

PROV 18:11 Den rikes skatter äro honom en fast stad, höga murar likna de, i hans inbillning. >Ords. 10,15.

PROV 18:12 Före fall går högmod i mannens hjärta, och ödmjukhet går före ära. >Ords. 15,33. 16,18. 22,4. 29,23. Syr. 10,13 f.

PROV 18:13 Om någon giver svar, förrän han har hört, så tillräknas det honom såsom oförnuft och skam. >Syr. 11,8.

PROV 18:14 Mod uppehåller mannen i hans svaghet; men ett brutet mod, vem kan bära det? >Ords. 15,13. 17,22.

PROV 18:15 Den förståndiges hjärta förvärvar kunskap, och de visas öron söka kunskap.

PROV 18:16 Gåvor öppna väg för en människa och föra henne fram inför de store. >Ords. 17,8. 21,14.

PROV 18:17 Den som först lägger fram sin sak har rätt; sedan kommer vederparten och uppdagar huru det är.

PROV 18:18 Lottkastning gör en ände på trätor, den skiljer mellan mäktiga män. >Ords. 16,33.

PROV 18:19 En förorättad broder är svårare att vinna än en fast stad, och trätor äro såsom bommar för ett slott.

PROV 18:20 Av sin muns frukt får envar sin buk mättad, han varder mättad av sina läppars gröda. >Ords. 12,13 f. 13,2.

PROV 18:21 Död och liv har tungan i sitt våld, de som gärna bruka henne få äta hennes frukt. >Syr. 37,18.

PROV 18:22 Den som har funnit en rätt hustru, han har funnit lycka och har undfått nåd av HERREN. >Ords. 19,11. 31,10 f.

PROV 18:23 Bönfallande är den fattiges tal, men den rike svarar med hårda ord.

PROV 18:24 Den som ävlas att få vänner, han kommer i olycka; men vänner finnas, mer trogna än en broder. >Ords. 17,l7. Syr. 6,14.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler