Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 17:1 Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk.

PROV 17:1 Bättre är ett torrt brödstycke med ro än ett hus fullt av högtidsmat med kiv. >Ps. 37,16. Ords. 15,16 f. 16,8.

PROV 17:2 En förståndig tjänare får råda över en vanartig son, och bland bröderna får han skifta arv.

PROV 17:3 Degeln prövar silver och smältugnen guld, så prövar HERREN hjärtan. >Ps. 26,2. Jer. 17,10. Syr. 2,5.

PROV 17:4 En ond människa aktar på ondskefulla läppar, falskheten lyssnar till fördärvliga tungor.

PROV 17:5 Den som bespottar den fattige smädar hans skapare; den som gläder sig åt andras ofärd bliver icke ostraffad. >Ords 14,31. 22,2.

PROV 17:6 De gamlas krona äro barnbarn, och barnens ära äro deras fäder. >Syr. 3,11.

PROV 17:7 Stortaliga läppar hövas icke dåren, mycket mindre lögnaktiga läppar en furste.

PROV 17:8 En gåva är en lyckosten i dens ögon, som ger den; vart den än kommer bereder den framgång. >Ords. 18,16. 21,14.

PROV 17:9 Den som skyler vad som är brutet, han vill främja kärlek, men den som river upp gammalt, han gör vänner oense. >Ords. 10,12.

PROV 17:10 En förebråelse verkar mer på den förståndige än hundra slag på dåren. >Pred. 7,6.

PROV 17:11 Upprorsmakaren vill allenast vad ont är, men en budbärare utan förbarmande skall sändas mot honom.

PROV 17:12 Bättre är att möta en björninna från vilken man har tagit ungarna, än att möta en dåre i hans oförnuft.

PROV 17:13 Den som vedergäller gott med ont, från hans hus skall olyckan icke vika. >Rom. 12,17. 1 Tess. 5,15. 1 Petr. 3,9.

PROV 17:14 Att begynna träta är att släppa ett vattenflöde löst; håll därför inne, förrän kivet har brutit ut.

PROV 17:15 Den som friar den skyldige och den som fäller den oskyldige, de äro båda en styggelse för HERREN. >5 Mos. 25,1. Jes. 5,23. Hes. 13,19, 22 f.

PROV 17:16 Vartill gagna väl penningar i dårens hand? Han kunde köpa sig vishet, men han saknar förstånd.

PROV 17:17 En väns kärlek består alltid. och en broder födes till hjälp i nöden. >Ords. 18,24.

PROV 17:18 En människa utan förstånd är den som giver handslag, den som går i borgen för sin nästa. >Ords. 6,1. 11,15. 20,16. 22,26. 27,13.

PROV 17:19 Den som älskar split, han älskar överträdelse; Men som bygger sin dörr hög, han far efter fall. >Ords. 16,13. 18,12.

PROV 17:20 Den som har ett vrångt hjärta vinner ingen framgång, och den som har en förvänd tunga, han faller i olycka.

PROV 17:21 Den som har fött en dåraktig son får bedrövelse av honom, en dåres fader har ingen glädje. >Ords. 10,1. 15,20.

PROV 17:22 Ett glatt hjärta är en god läkedom, men ett brutet mod tager märgen ur benen. >Ords 15,13. 18,14.

PROV 17:23 Den ogudaktige tager gärna skänker i lönndom, för att han skall vränga rättens vägar. >2 Mos. 23,8. 5 Mos. 16,19.

PROV 17:24 Den förståndige har sin blick på visheten, men dårens ögon äro vid jordens ända. >Pred. 2,14.

PROV 17:25 En dåraktig son är sin faders grämelse och en bitter sorg för henne som har fött honom. >Ords. 19,13.

PROV 17:26 Att pliktfälla jämväl den rättfärdige är icke tillbörligt; att slå ädla män strider mot rättvisan.

PROV 17:27 Den som har vett, han spar sina ord; och lugn till sinnes är en man med förstånd. >Ords. 10,19. Jak. 1,19.

PROV 17:28 Om den oförnuftige tege, så aktades också han för vis; den som tillsluter sina läppar är förståndig.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler