Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 16:1 Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk.

PROV 16:1 En människa gör upp planer i sitt hjärta, men från HERREN kommer vad tungan svarar. >Ords. 19,21. Jer. 10,23.

PROV 16:2 Var man tycker sina vägar vara goda, men HERREN är den som prövar andarna.

PROV 16:3 Befall dina verk åt HERREN, så hava dina planer framgång. >Ps. 37,5. 55,23. 1 Petr. 5,7.

PROV 16:4 HERREN har gjort var sak för dess särskilda mål, så ock den ogudaktige för olyckans dag.

PROV 16:5 En styggelse för HERREN är var högmodig man; en sådan bliver förvisso icke ostraffad. >Ords. 6,16 f. 11,21. 15,25.

PROV 16:6 Genom barmhärtighet och trofasthet försonas missgärning, och genom HERRENS fruktan undflyr man det onda.

PROV 16:7 Om en mans vägar behaga HERREN väl så gör han ock hans fiender till hans vänner.

PROV 16:8 Bättre är något litet med rättfärdighet än stor vinning med orätt. >Ps. 37,16. Ords. 15,16 f. 17,1. Tob. 12,8.

PROV 16:9 Människans hjärta tänker ut en väg, men HERREN är den som styr hennes steg. >Ords. 19,21. 20,24.

PROV 16:10 Gudasvar är på konungens läppar, i domen felar icke hans mun.

PROV 16:11 Våg och rätt vägning äro från HERREN, alla vikter i pungen äro hans verk. >Ords 11,1. 20,10, 23.

PROV 16:12 En styggelse för konungar äro ogudaktiga gärningar, ty genom rättfärdighet bliver tronen befäst. >Ords. 20,28. 25,5. 29,4, 14. Vish. 6,1 f.

PROV 16:13 Rättfärdiga läppar behaga konungar väl, Och den som talar vad rätt är, han bliver älskad. >Ords. 22,11.

PROV 16:14 Konungens vrede är dödens förebud, men en vis man blidkar den. >Ords. 20,2.

PROV 16:15 När konungen låter sitt ansikte lysa, är där liv, och hans välbehag är såsom ett moln med vårregn. >Ords. 19,12.

PROV 16:16 Långt bättre är att förvärva vishet än guld förstånd är mer värt att förvärvas än silver. >Job 28,15 f. Ords. 3,14 f. 8,10 f., 19.

PROV 16:17 De redligas väg är att fly det onda; den som aktar på sin väg, han bevarar sitt liv.

PROV 16:18 Stolthet går före undergång, och högmod går före fall. >Ords. 11,2. 18,12. Syr. 10,13 f.

PROV 16:19 Bättre är att vara ödmjuk bland de betryckta än att utskifta byte med de högmodiga.

PROV 16:20 Den som aktar på ordet, han finner lycka, och säll är den som förtröstar på HERREN. >Ords. 13,13.

PROV 16:21 Den som har ett vist hjärta, honom kallar man förståndig, och där sötma är på läpparna hämtas mer lärdom.

PROV 16:22 En livets källa är förståndet för den som äger det, men oförnuftet är de oförnuftigas tuktan. >Ords. 13,14.

PROV 16:23 Den vises hjärta gör hans mun förståndig och lägger lärdom på hans läppar, allt mer och mer.

PROV 16:24 Milda ord äro honungskakor; de äro ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen.

PROV 16:25 Mången håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden. >Ords. 14,12.

PROV 16:26 Arbetarens hunger hjälper honom att arbeta ty hans egen mun driver på honom.

PROV 16:27 Fördärvlig är den människa som gräver gropar för att skada; det är såsom brunne en eld på hennes läppar. >Jak. 3,6.

PROV 16:28 En vrång människa kommer träta åstad, och en örontasslare gör vänner oense. >Ords. 18,6. 20,3.

PROV 16:29 Den orättrådige förför sin nästa och leder honom in på en väg som icke är god. >Ords. 1,10,16.

PROV 16:30 Den som ser under lugg, han umgås med vrånga tankar; den som biter ihop läpparna, han är färdig med något ont. >Ords. 6,13. 10,10. Syr. 27,22 f.

PROV 16:31 En ärekrona äro grå hår; den vinnes på rättfärdighetens väg. >Ords. 20,29

PROV 16:32 Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intager en stad. >Ords. 14,17. 19,11.

PROV 16:33 Lotten varder kastad i skötet, men den faller alltid vart HERREN vill.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler