Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 15:1 Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk.

PROV 15:1 Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad. >1 Sam. 25,23 f. Ords. 25,15.

PROV 15:2 De visas tunga meddelar god kunskap, men dårars mun flödar över av oförnuft. >Ords. 13,16.

PROV 15:3 HERRENS ögon äro överallt; de giva akt på både onda och goda. >Job 31,4. 34,21 f. Ords. 5,21.

PROV 15:4 En saktmodig tunga är ett livets träd, men en vrång tunga giver hjärtesår.

PROV 15:5 Den oförnuftige föraktar sin faders tuktan, men den som tager vara på tillrättavisning, han varder klok. >Ords. 12,1. 13,1,18.

PROV 15:6 Den rättfärdiges hus gömmer stor rikedom, men i de ogudaktigas vinning är olycka. >Ords. 3,33.

PROV 15:7 De visas läppar strö ut kunskap, men dårars hjärtan äro icke såsom sig bör.

PROV 15:8 De ogudaktigas offer är en styggelse för HERREN, men de redligas bön behagar honom väl. >Ords. 21,27. Jes. 1,11. Syr. 34,21 f.

PROV 15:9 En styggelse för HERREN är den ogudaktiges väg, men den som far efter rättfärdighet, honom älskar han. >Ords. 11,20.

PROV 15:10 Svår tuktan drabbar den som övergiver vägen; den som hatar tillrättavisning, han måste dö.

PROV 15:11 Dödsriket och avgrunden ligga uppenbara inför HERREN; huru mycket mer då människornas hjärtan! >Job 26.6. Hebr. 4,13.

PROV 15:12 Bespottaren finner ej behag i tillrättavisning; till dem som äro visa går han icke. >Ords. 9,7 f.

PROV 15:13 Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust, men vid hjärtesorg är modet brutet. >Ords. 17,22. 18,14.

PROV 15:14 Den förståndiges hjärta söker kunskap, men dårars mun far med oförnuft.

PROV 15:15 Den betryckte har aldrig en glad dag, men ett gott mod är ett ständigt gästabud.

PROV 15:16 Bättre är något litet med HERRENS fruktan än en stor skatt med oro. >Ps. 37,16. 39,7. Ords. 16,8. 17,1. Pred. 4,6. 5,11.

PROV 15:17 Bättre är ett fat kål med kärlek än en gödd oxe med hat. >Ords. 17,1.

PROV 15:18 En snarsticken man uppväcker träta, men en tålmodig man stillar kiv. >Ords. 10,12. 26,21. 29,22.

PROV 15:19 Den lates stig är såsom spärrad av törne, men de redliga hava en banad stig.

PROV 15:20 En vis son gör sin fader glädje, och en dåraktig människa är den som föraktar sin moder. >Ords. 10,1. 17,21, 25. 19,13. 29,3.

PROV 15:21 I oförnuft har den vettlöse sin glädje, men en förståndig man går sin väg rätt fram. >Ords 10,23.

PROV 15:22 Där rådplägning fattas varda planerna om intet, men beståndande bliva de, där de rådvisa äro många. >Ords 11,14. 24,6.

PROV 15:23 En man gläder sig, när hans mun kan giva svar; ja, ett ord i sinom tid, det är gott. >Ords. 25,11.

PROV 15:24 Den förståndige vandrar livets väg uppåt, Då att han undviker dödsriket därnere.

PROV 15:25 Den högmodiges hus rycker HERREN bort, men änkans råmärke låter han stå fast. >Luk. 1,51 f. 1 Petr. 5,6.

PROV 15:26 För HERREN äro ondskans anslag en styggelse, men milda ord rena.

PROV 15:27 Den som söker orätt vinning drager olycka över sitt hus, men den som hatar mutor, han får leva. >Pred. 7,8. Hab. 2,9.

PROV 15:28 Den rättfärdiges hjärta betänker vad svaras bör, men de ogudaktigas mun flödar över av onda ord.

PROV 15:29 HERREN är fjärran ifrån de ogudaktiga, men de rättfärdigas bön hör han. >Joh. 9,31.

PROV 15:30 En mild blick gör hjärtat glatt, ett gott budskap giver märg åt benen.

PROV 15:31 Den vilkens öra hör på hälsosam tillrättavisning, han skall få dväljas i de vises krets.

PROV 15:32 Den som ej vill veta av tuktan frågar icke efter sitt liv, men den som hör på tillrättavisning, han förvärvar förstånd. >Job 9,21. Ords. 8,35 f.

PROV 15:33 HERRENS fruktan är en tuktan till vishet, och ödmjukhet går före ära. >Ords. 16,18. 18,12. 22,4. 29,23. Apg. 14,22. 1 Petr. 1,6.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler