Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 14:1 Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk.

PROV 14:1 Genom visa kvinnor varder huset uppbyggt, men oförnuft river ned det med egna händer. >Ords. 12,4. 19,14. 31,10 f.

PROV 14:2 Den som fruktar HERREN, han vandrar i redlighet, men den som föraktar honom, han går krokiga vägar.

PROV 14:3 I den oförnuftiges mun är ett gissel för hans högmod, men de visa bevaras genom sina läppar.

PROV 14:4 Där inga dragare finnas, där förbliver krubban tom, men riklig vinning får man genom oxars kraft.

PROV 14:5 Ett sannfärdigt vittne ljuger icke, men ett falskt vittne främjar lögn. >Ords. 6,19. 12,17. 14,25.

PROV 14:6 Bespottaren söker vishet och finner ingen, men för den förståndige är kunskap lätt.

PROV 14:7 Gå bort ifrån den man som är dåraktig; aldrig fann du på hans läppar något förstånd.

PROV 14:8 Det är den klokes vishet, att han aktar på sin väg, men det är dårars oförnuft, att de öva svek. >Ef. 5,15.

PROV 14:9 De oförnuftiga bespottas av sitt eget skuldoffer, men bland de redliga råder gott behag. >3 Mos. 6,1 f. Ords. 21,27.

PROV 14:10 Hjärtat känner självt bäst sin egen sorg, ej heller kan en främmande intränga i dess glädje.

PROV 14:11 De ogudaktigas hus förödes, men de rättsinnigas hydda blomstrar. >Ords. 10,33. 11,28. 12,7, 21.

PROV 14:12 Mången håller sin väg för den i rätta, men på sistone leder den dock till döden. >Ords. 16,25.

PROV 14:13 Mitt under löjet kan hjärtat sörja, och slutet på glädjen bliver bedrövelse. >Pred. 7,4.

PROV 14:14 Av sina gärningars frukt varder den avfällige mättad, och den gode bliver upphöjd över honom. >Ords. 1,31.

PROV 14:15 Den fåkunnige tror vart ord, men den kloke aktar på sina steg.

PROV 14:16 Den vise tager sig till vara och flyr det onda, men dåren är övermodig och sorglös. >Job 1,1. Ords. 28,14.

PROV 14:17 Den som är snar till vrede gör vad oförnuftigt är, och en ränkfull man bliver hatad. >Ords. 12,16. 16,32. Jak. 1,20.

PROV 14:18 De fåkunniga hava fått oförnuft till sin arvedel, men de kloka bliva krönta med kunskap.

PROV 14:19 De onda måste falla ned inför de goda, och de ogudaktiga vid den rättfärdiges portar. >Upp. 3,9.

PROV 14:20 Jämväl av sina närmaste är den fattige hatad, men den rike har många vänner. >Ords. 19,4, 7.

PROV 14:21 Den som visar förakt för sin nästa, han begår synd, men säll är den som förbarmar sig över de betryckta. >Ords. 11,12.

PROV 14:22 De som bringa ont å bane skola förvisso fara vilse, men barmhärtighet och trofasthet röna de som bringa gott å bane. >Ps. 7,15 f. 2 Tim. 1,16 f.

PROV 14:23 Av all möda kommer någon vinning, men tomt tal är ren förlust. >Ords. 21,5.

PROV 14:24 De visas rikedom är för dem en krona men dårarnas oförnuft förbliver oförnuft.

PROV 14:25 Ett sannfärdigt vittne räddar liv, men den som främjar lögn, han är full av svek.

PROV 14:26 Den som fruktar HERREN har ett tryggt fäste, och hans barn få där en tillflykt.

PROV 14:27 I HERRENS fruktan är en livets källa genom dem undviker man dödens snaror >Ords. 13,14.

PROV 14:28 Att hava många undersåtar är en konungs härlighet, men brist på folk är en furstes olycka.

PROV 14:29 Den som är tålmodig visar gott förstånd, men den som är snar till vrede går långt i oförnuft.

PROV 14:30 Ett saktmodigt hjärta är kroppens liv, men bittert sinne är röta i benen. >Pred. 10,4.

PROV 14:31 Den som förtrycker den arme smädar hans skapare, men den som förbarmar sig över de fattiga, han ärar honom. >Ords. 17,5. 22,2.

PROV 14:32 Genom sin ondska kommer de ogudaktige på fall, men den rättfärdige är frimodig in i döden.

PROV 14:33 I den förståndiges hjärta bor visheten, och i dårarnas krets gör hon sig kunnig.

PROV 14:34 Rättfärdighet upphöjer ett folk men synd är folkens vanära.

PROV 14:35 En förståndig tjänare behaga konungen väl, men över en vanartig skall han vrede komma.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler